Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Məqalələr

ƏRDƏBİL VİLAYƏ - TİNİN FƏRMANDEHİ XƏLİL AZƏRBADEQAN

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNDƏ MİLLİMƏCLİSİN NÜMAYƏNDƏSİ ƏRDƏBİL VİLAYƏ - TİNİN FƏRMANDEHİ XƏLİL AZƏRBADEQAN

(1904 - 1947)

■■■

Bütün şərəfli həyatını öz xalqının azadlıq və səadətinə həsr etmiş Xəlil Azerbadeqan Azərbaycan xalqının namuslu, mərd oğullarından biri, firqə və Milli Hökumətin görkəmli xadimlərindən idi.X.Azerbadeqan bütün xalqların milli azadlıq hüququna hörmət etməklə bərabər, Azərbaycan xalqının da azad olmasını həmişə ürəkdən arzulayardı.Bütün Azərbaycan xalqının , vətənimizin mütərəqqi adamlarının ürəyindən qopan bu arzunun həyata keçirilməsi uğrunda Xəlil var qüvvə ilə çalışırdı.O, hələ Rza xan diktatorluğu dövründə gizli olaraq , səltənət rejimi və hakim təbəqə əleyhinə, zalım …

Ətraflı

21 AZƏR HƏRƏKATININ FƏDAİLƏRİ MƏHƏMMƏDƏMİN AZADVƏTƏN

21 AZƏR HƏRƏKATININ FƏDAİLƏRİ

MƏHƏMMƏDƏMİN AZADVƏTƏN

Məhəmmədəmin Azadvətən Urmiyənin Nazlıçay mahalındandır.O, əvvəllər qədim üsulda, sonra Urmiyə şəhərində ibtidai məktəbi oxumağa başlamış, lakin öz təhsilini axıra qədər davam etdirə bilmir.Bir çox cavanlar kimi Məhəmmədəmin də iqtisadi çətinliklər üzündən təhsildən məhrum idilər.O,hələ cavan ikən ictimai mübarizə meydanına qədəm qoymuş, Rza xanın xalqın mənafeyinə zidd siyasətini və məqsədini əhali içərisində ifşa etmişdir.1933- cü ildə (1312) Urmiya qoşun fərmandehi tərəfindən tutulub bir müddət Urmiyada həbsxanada saxlanıldıqdan sonra ömürlük olaraq Zəncana sürgün olunmuşdur.Zəncanın nəzmiyyə idarəsi və fərmandarlığı Azadvətənin siyasi fəaliyyətinin qarşısını al…

Ətraflı

Prezident seçkiləri şousunu boykot etmək barədə

Prezident seçkiləri şousunu boykot etmək barədə Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin Bəyanatı

Əziz həmvətənlər!

Azərbaycanlı bacı və qardaşlar!

2021-ci ilin iyun ayının 18-də İranda Ali Dini Rəhbərin(Vili-Fəqihin” nəzərdə tutduğu prezident seçkiləri şovu keçiriləcəkdir. Son aylar və həftələrdəki hadisələr açıq şəkildə göstərdiki, yaxın bir neçə onillikdə olduğu kimi Ali Dini Rəhbərin(Vəli-Fəqih) göstərişi əsasında Qəyyumlar Şurası(konstitusiyanı qoruyan orqan) tərəfindən hazırlanmış seçki şovu əslində bir nəfərin İran İslam Respublikasının Prezidenti təyin olunması üçün qurulmuş bir oyundur.

İslam Respublikasının korru…

Ətraflı

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi) onbirinci hissə

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi)

onbirinci hissə

Dr: Məhəmmədhüseyn Yəhyai

Firqə üzvləri habelə ev sahibi (Sovet Azərbaycanı mühacirlərə ev sahibliyi edirdi) arasında gedən intiraqlar, gileygüzarlar, gərginliklər, bəzən də yersiz ittihamlar zaman ötdükcə azalıb və nisbi sabitlik yarandı. İstedadlı Azərbaycanlı mühacirlər mədəniyyət və dil birliyindən istifadə edərək şeir və ədəbiyyat yaradıçılığı başladılar. Bu üzdən də  Azərbaycan şair və ədibləri arasında özlərinə mövqe qazandılar. Onlar arasında Balaş Azəroğlu, Mədinə Gülgün, Həkimə Bluri, Söhrab Tahir, İsmayıl Cəfərpur Səlması və s. Kimi görkəmli ictimai xadimlər meydana çıxdı. Onların  arasından onlarla gözəl nəsr yazıçısı və jurnalist…

Ətraflı

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi) onuncu hissə

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi)

onuncu hissə

dr. Məhəmmədhüseyn Yəhyai

Pişəvərinin vaxtsız ölümü firqə üzvləri arasında ümidsizliyi və məyusluğu artırdı, cənuba geri dönərək mübarizələrini davam etdirmək üçün firqəni yenidən qurmaq habelə fədailəri hərbi baxımdan təlimatlandırmaq istəyənlər, bu faciəvi hadisədən məyus olaraq, onun ardınca başqa həqiqətləri kəşf etdilər. Onlar başa düşdülər ki, Azərbaycan Kommunist Partiyasının rəhbərliyi daha çox Moskova hakimiyyətinin təlimatlarına əməl edirdilər, yəni Moskova Sovet ərazisində Azərbaycan Demokrat Partiyası üzvlərinin hərbi fəaliyyətlərini davam etdirməyi istəmir. Nəticədə bu fəaliyyətlərə və əməliyyatlara hərbi təlim başlamadan əvvəl son …

Ətraflı

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi (doqquzuncu hissə)

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi

(doqquzuncu hissə)

Dr. Məhəmmədhüseyn Yəhyai

Təcavüzkar Tehran ordusunun Azərbaycana gəlişi ilə bölgədə milli hökumət dövründə yaranan  siyasi, iqtisadi, sosial sabitlik və təhlükəsizlik pozuldu. Minlərlə adam həbs və edam edildi, minlərlə adam cənub şəhərlərinə sürgün edildi. Eyni zamanda zorakılıq, edam və həbsdən qorunmaq üçün gizli şəkildə minlərlə uzaq şəhərlərə və Tehrana qaçdı. Başqa bir qrup isə ölkəni tərk etmək məburiyyətində qalaraq Sovet Azərbaycanına(bugünki Azərbaycan Respublikasına) mühacirət etdi. Tarixə həkk olmuş və məzlum Azərbaycan xalqının qəlbində gizlənmiş bütün bu düşmənçiliklərə baxmayaraq, yenə də bir qrup Tehran meyilli ziyalı, siy…

Ətraflı

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi (səkkizinci hissə)

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi

(səkkizinci hissə)

Dr. Məhəmmədhüseyn Yəhyai

Qəvamü-ssəltənə hökuməti 26 dekabr 1947-cı ildə Azərbaycanda öz dağıdıcı planını həyata keçirdikdən sonra devrilib və yerinə İbrahim Həkimi (Həkimül-Mülk) gətirildi. Həkimi saray hakimiyyəti tərəfindən bu vəzifəyə təyin oldu. O, İngilis yönümlü hökumətini təşkil etdi. Həkimi bir azərbaycanlı olaraq Tağızadə ilə birlikdə məşrutə inqilabında iştirak etmiş, lakin Azərbaycanda hərbiçilərin basqı və repressiyaların qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görmədi. Yenə də Tehranın diktə etdiyi siyasəti önə sürdü. Həkimi hökuməti də bir neçə aydan çox davam etməyərək 16 iyun 1958-ci ildə istefa verməyə məcbur oldu. Onun ardı…

Ətraflı

İran Tudə Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sədri Yoldaş Əli Xəvari

İran Tudə Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sədri

Yoldaş Əli Xəvarinin həyatı sona çatması münasibətilə

Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin Bəyannatı!

 

Hörmətlı həmvətənlər !

  İran Tudə Partiyası Mərkəzi Komitəsinin bəyanatına əsasən, xəbərimiz oldu ki  ölkəmizin yorulmaz mübariz  və görkəmli inqılabçısı Yoldaş Əli Xavəri ürək çatışmazlığı səbəbindən 2021-ci ilin mart ayının 19-da  cümə günü həyatı sona çatmışdır. Yoldaş Əli Xavərinın ölümü İran inqilabı hərəkatı, xüsusi ilə də ölkənin fəhlə və zəhmətkeş sinfinin mübarizəsi üçün əvəzolunmaz bir itki sayılır. O elə azadlıqsevən mübarizlər nəslindən idi ki səksən  ilə yaxın istibdada, haqsızlığa və istismara qarşı mübarizənin ön c…

Ətraflı

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi) altıncı hissə

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi)

altıncı hissə

Dr. Məhəmmədhüseyn Yəhyai

Mərkəzi ordu tərəfindən Azərbaycan ərazisinə vəhşicəsinə basqın edilməsi, azadlığı, iqtisadi və siyasi cəhətdən öz müqəddəratinin təyin olunmasını tələb edən Azərbaycan Demokrat Firqəsi tərəfdarlarının qəddarlıqla qətlamı, həmçinin kimliyinin tanınmaması, yəni xalqın mədəniyyətinin məhv edilməsi başlandı. Tehranda hazırlanan proqram firqə və Azərbaycan Milli Hökumətinin siyasi, iqtisadı, mədəni cəhətdən qazandığı nailiyyətlərinin məhv edilməsinə yönəlmişdi. Bu istiqamətdə 1946-cı il dekabr ayının 17-də Azərbaycanda böyük kitab yandırma şənliyi icra olundu. Yəni Milli hökumət dövründə toplanmış kitab arxivləri yandır…

Ətraflı

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi) Beşinci hissə

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi)

Beşinci hissə

Dr.Məhəmmədhüseyn Yəhyai

Aylar öncə Azərbaycana hərbi hücumlar planlaşdırılmışdı. Pişəvari başda olmaqla milli hökumətin bəzi səlahiyyətli şəxsləri bundan xəbərdar idilər. O, Qəvam və Tehranın mürtəce hakimlərinin vaxtı tələf etmələrini bilirdilər. Eyni zamanda "Müzəffər Firuz" ilə Pişəvəri arasındakı 15 maddədən ibarət imzalanmış müqavilənin icra olunmasına çalışaraq, israr etdilər. Azərbaycanın Milli Hökuməti Aərbaycan xalqı aras;nda geniş və önəmli sosial bazaya sahib olduğu üçün müəyyən dərəcədə xalqı asanlıqla səfərbər edib və təşkilandıra bildi. Lakin Azərbaycanın siyasi taleyi yalnız o coğrafiyada müəyyənləşmirdi və Azərbaycan Milli Hö…

Ətraflı

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi) dördüncü hissə

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi)

dördüncü  hissə

Dr.Hüseyn Yəhyai

Azərbaycan Milli Hökuməti mərkəzdən gələn ən ağır təzyiqin qarşısında müqavimət edirdi. Ölkədə baş verən hadisələri diqqət mərkəzində saxlayan bəzi ziyalı və jurnalısrlər öz düşüncələri əsasında onu təfsir edərək Azərbaycan milli hərəkatının müdafiəsinə qalxdılar. Çünki bu hərəkatın məqsədi Azərbaycanda jandarma və maliklərin zülmləri altında əzab çəkib, inləyən kəndliləri xilas etmək idi.

“Qiyame İran”(İran qiyamı) qəzetinin redaktoru Həsən Sədr bir məqaləsində belə yazırdı: "Azərbaycan hərəkatı bəşəriyyətə və zülm altında əzilən milyonlarla insan…

Ətraflı

8 Mart Dünya Qadınların mübarizə həmrəyliyi Günü münasibətilə Azərbaycan Demokrat Firqbəsinin bəyanatı

8  Mart Dünya Qadınların mübarizə həmrəyliyi Günü

münasibətilə Azərbaycan Demokrat Firqbəsinin bəyanatı

Əziz həmvətənlər, ölkəmizin mübariz qadınları!

8 Mart ( isfənd ayının 18-i) qadınların Beynəlxalq Həmrəylik Günü sayılır. Bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində qadınların qadın olduqları üçün onlara olan hər cür ayrıseçkiliyə və hüquq bərabərsizliyinə qarşı apardıqları mübarizənin anım günüdür.

Dünya Qadınların mübarizələri üçün Beynəlxalq Həmrəylik Gününün formalaşması, qadınlara məxsus peşə hədəfləri kişi və qadın fəhlələrinin ümumi hərəkatı ilə paralel olaraq bərabər əmək haqqı verilməsi kimi işçi qadınların hərəkatının ortaya çıxması və inkiaf e…

Ətraflı

Görkəmli şairin həyat və yaradıcılıqlarından nümunələ

Görkəmli şairin həyat və yaradıcılıqlarından nümunələ

Əhməd Şeybani

İran ədbiyyatının görkəmli xadimlərindən biri olan şair Əbülqasim Arif təqqiqatçıların yazdığına görə 1300- cü hicri qəməri (miladi 1879 cu il) ildə Qəzvin şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası Molla Hadı Qəzvində nüfuzlu mollalardan biri və Məclisi Şurayi Millinin  dördüncü dövrəsinin vəkili olmuşdur.

Arifin qəlbində uşaq yaşlarından atasına qarşı narazalıq yaranır, bu narazılığın səbəbi Arifin yazdığına görə atasının evdə ailəsi ilə bədrəftarlıq etməsindən irəli gəlirmiş. O, göstərir ki. “atam həmişə anamı döyürdü, təhqir edirdi və buna görə də ruzugarımız çox kədərli keçirdi” Arif molla məktəbində …

Ətraflı

Azərbaycan Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi) üçünü hissə

Dr. Məhəmmədhüseyn Yəhyai

Azərbaycan Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi)

üçünü  hissə

Qəvamü-səltənə sürətlə müəyyən məqsədyönlü bir seçimlə öz koalisiya dövlətini təşkil etdi. (23 yanvar 1946-cı il, 7 yanvar 1947-ci il ) Sonra isə on dördüncü İran parlamenti bunun lehinə səs verdi. Bunun ardınca Qavam Müttəfiq Dövlətlərin başçılarına telegramlar göndərərək Sovet rəsmləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya  səfər etməsini bildirdi. O, bir qrup əməkdaşları ilə birlikdə Sovet xüsusi təyyarəsində Moskvaya getdi. Əlbəttə səfərə çıxmazdan əvvəl müavini olan İngiltərədə təhsil almış Müzəffər Firuza lazımı tapşırıqları verdi. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin və Azərbaycan Milli Hökumətinin bəzi rəhbərləri il…

Ətraflı

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azabdlıq Layihəsi

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azabdlıq Layihəsi) 

 ikinci  hissə

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin əsas və strateji sənədi olan 12 Şəhrivər bəyanatının (Müraciətnamə) dərc edilməsi ilə Azərbaycan Milli Hökumətinin yaranmasına zəmin hazırlandı. Pişəvəri "Azərbaycan" qəzetinin ilk sayında yazırdı: “Firqə fəaliyyətə başladı. 12 Şəhrivər bəyanatı xalq arasında geniş alqışa səbəb oldu. Millət  xoşbəxtliyə və azadlığa gedən yolu aydın şəkildə hiss etdi. S.C.Pişəvəri "İki Yol ayrıcında Son Sözümüz" adlı başqa bir məqaləsində yazdı: "Demokratiya və azadlığı qorumaq üçün var gücümüzlə and içmişik ... Azərbaycan özünü idarə etməyə qadirdi... Tehran hökuməti iki yol ayrıcında olduğunu bilməlidir, Azərbaycan öz yolunu seçmiş…

Ətraflı

Günəşli yaz yarpaqları ـ Xatirələr ـ

Günəşli yaz yarpaqları

ـ Xatirələr ـ

 Əli Tudeh

Proloq

Ətrafımızda cəryan etmiş mühüm hadisələrin demək olar ki, əksəriyyəti hələ də yadımdadır. Sanki bu hadisələr heç də dünən deyil, elə bu gün baş vermişdir. Hətta bu hadisələrin əbədiləşmiş xatirələri uzun illərin zehnində üst-üstə salmış əlvan naxışları altında itib batmışdır.

1946-cı ilin baharında Azərbaycan milli hökuməti İran tarixində ilk dəfə Təbrizdə dövlət filarmoniyasını açdı. Məni bu təzə sənət ocağına müdir təyin etdilər. O zaman mənim cəmi iyirmi iki yaşım vardı. Flarmoniyada çalışanların da əksəriyyəti gənclər idi. Ancaq bu sənət ocağının az müddət içərisində nələrə qadir olduğunu xalqımız öz i…

Ətraflı

Məryəm Firuzun (Qırmızı şahzadə) həyatına bir baxış

Məryəm Firuzun (Qırmızı şahzadə) həyatına bir baxış

Məryəm Firuz II Pəhləvi dövründə İranın görkəmli siyasi simalarından olmuşdur. Şahlıq rejiminə qarşı güclü müxalifətçilərindən olub, Hizbi Tudeyi İranın “Qadınlar Təşkilatı”nın qurucusudur. İran qadınlarının hüquqları uğrunda yorulmadan mübarizə aparmışdır.

Tərcümei-hal

          Məryəm Firuz 1292-ci ildə (şəmsi) (1914 miladi) Kirmanşahda dünyaya göz açmışdır. Atası Qacar sülaləsinin şahzadələrindən olan Əbdülhüseyn Fərmanfərmaiyan (Abbas Mirzə Qacar dövrünün məşhur baş nəziri), anası Bətül xanım Kirmanşahlıydı. Tanınmış şəxsiyyət Nüsrətü-dövlə Firuzun bacısı idi. Janna Dark pedaqoji kollecində təhsilini davam etdir…

Ətraflı

II Dünya mühribəsindən sonra İranda gedən siyasi-ictimai

II Dünya mühribəsindən sonra İranda gedən siyasi-ictimai Prosseslərə

və Azərbaycan Demokrat firqəsinin yaranma səbəblərinə bir baxış

 Ölkəmizin tarixində 21 Azər hərəkatı ən önəmli siyasi hadisə sayılır. Ölkədə bu tarixi hadisə dərin sosial dəyişikliyə səbəb ola bilərdi. İranda siyasi, iqtisadi və sosial geriliyə son qoya bilərdi. İranın son 100 illik tarixi ölkənin müstəqillik, azadlıq və sosial ədalət üçün orada yaşayan xalqlar, xüsusilə qeyrətli Azərbaycan xalqı tərəfindən fədakarlıqla aparılan mübarizə ilə doludur. Onlar bu yolda çoxlu qurbanlar vermişlər. Tarixin müəyyən mərhələlərində Xalqın mübarizəsi mürtəce və avtoritar hökumətləri geri çəkilməyə məcbur etmiş. Son illərdəki ictimai-siyasi hərəkat və inq…

Ətraflı

"İran mədəniyyətinin əsrin müasir mütəfəkkirlərinə təsiri" kitabına bir baxış

"İran mədəniyyətinin əsrin müasir mütəfəkkirlərinə təsiri" kitabına bir baxış

Məryəm Firuzun əsəri / Xosrov Bağerinin "

İran Ensiklopediyasında"

Məryəm Firuzun siyasi və ictimai şəxsiyyətlə bir başa və ya dolayısı ilə (əsərləri vasitəsilə) tanış olan şəxslərdən çox az adam onun fransız dilində ədəbiyyat sahəsində doktorluq dərəcəsini aldığını bilirdi.

Onun yüksək mədəniyyəti və mübariz şəxsiyyəti heç kəsə ona Elmlər doktoru deyə müraciət etmələrinə və ya böyük əyan təbəqəsindən olması haqqında danışmalarına icazə verməzdi. O,  ancaq "Məryəm xanım", "Ana", "Yoldaş Məryəm", “Xala” idi. Xoşbəxtlikdən onun elmi işi  bu yaxınlarda Hamed Fuladvənd və Kiya Şərifi tərəfind…

Ətraflı

Gülüşü üzündə donmuş təkrarsız Azərbaycan parodisti

  Gülüşü üzündə donmuş təkrarsız Azərbaycan  parodisti

əqdimli  radio kanallarına xas  kəlmələri və musiqini də səsləndirirdi Bu keyfi  bizə  yaşadan, eləcə  də tanınmış  aktyorlarımızı,müğənnilərimizi parodiya edən cəsarətli  cavan oğlan- Politexnik  İnstitutunun  məzunu - Həsən Cəbrayılov  idi.Sonralar onu  necə  deyərlər,gözüm,qulağım arasa da görmürdüm.Nəhayət  ki,illər  ötdükdən sonra onu

“İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyində keçirilən  tədbirdə görüb,sevindim.

H.Cəbrayılov 1949-cu ildə nayın  1-də Tehranda dünyaya gəlib. Dörd  ildən  sonra  ailəsi ilə birgə Bakıya köçürlər. 1964-cü ildə Bakıdakı 39 saylı məktəbdə orta təhsil…

Ətraflı

Adı tarixin və ədəbiyyatın qızıl səhifəsinə həkk olunmuş Firudin İbrahimi

Adı tarixin və ədəbiyyatın qızıl səhifəsinə

həkk olunmuş Firudin  İbrahimi

Dr.Pərvanə Məmmədli

 

Mirzə İbrahimovun “Gələcək gün” romanının qəhrəmanı Firudin İbrahimi, Güney Azərbaycan Milli Hökümətinin qurucularından biri və baş prokuroru olub. Çox az ömür sürüb. Firidun İbrahiminin 1947-cı ildə mənfur şah rejimi tərəfindən 28 yaşında edam olunub – dar ağacından asılıb.

Mirzə İbrahimovdan sonra Həbib Sahir, Fəthi Xoşginabi, Balaş Azəroğlu, Mədinə Gülgün, Söhrab Tahir, Xəlil Rza Arif Səfa, Tariyel Ümid əsərlərində onun poetik obrazını yaradıblar.                                                           …

Ətraflı

Firidun İbrahimi haqda xatirələr

Firidun İbrahimi haqda xatirələr

(Azərbaycan və İranın milli azadlıq qəhrəmanı Firidun İbrahimi mənhus Məhəmmdrza şahın səltənəti dövründə siyasi mübarizlərin simvolu, qabaqcılı olaraq xalqın azadlığı yulunda özünü fəda etdi.)

İqtisasiyyat və mədəniyyət baxımından inkişafda olan gözəl Astara şəhəri Rzaxan hakimiyyəti dövründə geriləməyə başladı. Gəmilər bu şəhərinin sahilinin önündən keçərkən onu alqışlamaq üçün fit çalırdılar, Gəmilər Astara limanında nadir halda boşaltmaq və yükləməyə dayanırdılar. Bəzi vaxtlar ləngər saldıqda onun ardıcıl fit səsi əhalini ora dəvət edirdi. Bir çox qadın, kişi, kiçik və böyük uşaqlar dənizə tərəf axışırdılar. Mən də hələ məktəbə getməyən  kiçik bir uşaq olaraq …

Ətraflı

21 Azər nehzəti nəticəsində yaranan milli hökumətin apardığı islahat

21 Azər nehzəti nəticəsində yaranan milli hökumətin apardığı islahat

İran xalqları­nın tarixinə qızıl xəttlərlə hək olunmuş 21 Azər nehzətinin 74-cü ildönumu yaxınlaşır. Onun aktuallığı və son məqsədi uğrunda gedən mübarizə bu gün də davam edir. Bu möhtəşəm nehzətin əsil təşkilatçıısı olan böyük insan S.C.Pişəvəri o zaman "nehzətimiz və dünya siyasəti" adlı məqalh­sındə 21 Azər nehzətinin milli xüsusiyyətlərindən danışarkən yazırdı: -"bu məsələyə kiçik baxmaq ölmaz. Fars mütəəssibləri həmişə çalışmışlar dünyaya bildirsinlər ki, Azərbaycanlıların özlərinə məxəsus dil, ədəbiyyat və xüsusiyyətləri yoxdur. Böyük nehzətimiz bu axmaqcasına uyan təblığata son qoydu. Hətta bizə siyasi səbəblərə görə mübət nəzərlərlə baxmaq istə­məy…

Ətraflı

Təcrübəni təcrübə etmək özü yanlışlıqdır!

Səhənd sərabı

15 noyabır 2019

Təcrübəni təcrübə etmək özü yanlışlıqdır!

Əsas məsələyə keçmədən öncə icazə verin ki,  yaxın aylarda baş vermiş hadisələrlə əlaqədar bir neçə ittilaiyəyə və xəbərə istinad edərək öz fikirlərimi nəzərinizə çatdırıb və sonra isə keçək əsas mətləbə.

06 iyul 2019  ( 1398 tir ayı 16) on-onbeş ayıdatı olub və ya olmayan adamın iştiraki ilə , onlardan isə bir neçə nəfərinin ADF-nin və İMC cəmiyətinin sıravı üzvi və ya sabiq üzvi olmaqla bərabər iki-üç nəfər qeyri fəaal firqənin mərkəzi komitəsinin üzvlərindən ibarət öz başına və rəhbəriyyət tərəfindən heç bir hiquqi dayağ olmadan  ”firqənin plenomı ” adı altında iclas keçirib və özlərini A…

Ətraflı

Firudin İbrahimi XX əsrin görkəmli ictimai-siyasi xadimlərindən biri kimi

 Firudin İbrahimi XX əsrin görkəmli ictimai-siyasi xadimlərindən biri kimi

Hörmətli sədarət, hörmətli tədbir iştirakçıları,

Bizlər bu gün buraya Firudin İbrahimi kimi bir şəxsiyyətin vətənpərvər simasını Azərbaycan xalqına və xüsusilə onun gələcəyi olan gənc nəslə təqdim etmək üçün toplaşmışıq.

Bir zamanlar məktəblərdə xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun “Gələcək gün” romanında və şairə Mədinə Gülgünün “Firudin” mənzuməsində şəraitə uyğun olaraq gənc nəslə, yəni bizlərə F.İbrahiminin şəxsiyyəti, vətənpərvərliyi, amalı, hədəfi, onların gerçəkləşməsi uğrunda mübarizəsi bədii obrazlarla təqdim olunmuşdu. Müstəqillikdən sonra isə Azərbaycan Respublikasında yaranmış münasib və münbit şər…

Ətraflı

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ

NƏSİLLƏRƏ   NÜMUNƏ

OD   OĞLU  OD

Əmim oğlu Hökməliyə minnətdaram. Məni Larıdan Meşkinə, oradan isə  Astara şəhərinə (İran) apardı. Məktəbə baş çəkdik. Müəllimlərlə, şagirdlərlə görüşüb söhbətləşdik. Həddindən çox  maraqlandığım  məktəbli Firudin ilə  tanışlığımı ömrümün  ən xoş anı, günü kimi yaddaşıma  ömürlük, əbədilik həkk etdim. Tanışlığımız yaxınlığa, bir qədər sonra isə dostluğa çevrildi. O da mənim kimi  bədən quruluşuna görə arıq, boyca  nisbətən uca, uzun, qara şəvə saçların, çatma qaşların, nurlu sifətin, parlaq, işıqlı gözlərin sahibi olan  bir məktəbli idi. Görkəmi ilə  onların, yüzlərin, minlərin arasında  seçilir,  fərqlənirdi. Sözləri, cümlələri elə işlədir, valehedici, qısa,  lakin çox məharətlə geniş, …

Ətraflı

Firidunun son günü

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariyel Ümid

Firidunun son günü

 

Təbriz, Gülüstan bağı,

Firidunun son günü.

 O, qaçmadı Vətəndən

O, seçmədi sürgünü...

 

Gülşənin ortasında,

Dar ağacını seçdi.

Azadlığa inandı,

Azadlığa and içdi.

 

Ölümündən qorxmayır,

Ruhu, eşqi göydədir.

O, həyata keçməyən

Qanunlarçün göynədi.

 

Kəndləri bir-bir gəzən,

Xalqa savad öyrədən.

Uşaqlar ilə bəzən,

Qəbir üstə görüşən...

 

Dərsləri qəbir üstə

Yazıb, pozan müəllim.

Dərmantək nüsxə-nüsxə,

Xalqın dərdinə hakim.

Firidun İbrahimi.

 

        ***

 

Köynəyi qı…

Ətraflı

TARİX YARADANLAR:Anchor FİRİDUN İBRAHİMİ

TARİX YARADANLAR: FİRİDUN İBRAHİMİ

Azərbaycan xalqının tarixində müstəsna xidmətləri olan tarixi şəxsiyyətlər, görkəmli siyasət və dövlət adamları çox olmuşdur. Bunlar zaman-zaman gördükləri böyük işləri və əməlləri ilə yadda qalmış, unudulmamışdır.

Tarixi bəsirət, irəlini görmək nadir bir hissdir. Təbiət bu keyfiyyətləri yalnız seçilmiş adamlar - zəmanəsini çox-çox qabaqlayan görkəmli mütəfəkkirlərə verir.
Biz elə xalqıq ki, böyük dahilər - dünya miqyasında şöhrət tapan şəxsiyyətlər yetirmişik. Cənubi Azərbaycanda azadlıq uğrunda canını, həyatını, xoşbəxtliyini, ailəsini düşünmədən əlinə silah alıb vuruşan, həlak olan, qəribliklərdə vətən həsrəti çəkən, vətən həs…

Ətraflı

Mən Firidun İbrahimi adını, soyadını daşıyıram Şərəfli irs

Mən Firidun İbrahimi adını, soyadını daşıyıram Şərəfli irs

Mən, əmim Firidun İbrahiminin adını, soyadını daşıyıram. Bu ismi mənə atam - haqq, ədalət uğrunda mübariz, Ənuşirəvan Qəni oğlu verib. Gözümü dünyaya açandan evimizdə zəngin kitabxana, qalaq-qalaq qəzetlər, jurnallar görmüşəm. Atam ağlım kəsəndən babamdan - Qəni kişidən də danışıb, amma əmim barədə söhbətləri bitib - tükənməyib. Onda bilmişəm ki, xalqımızın şərəf salnaməsini yaradanlar sırasında olan bir nəslə mənsubam.

Hüquqşünas peşəsini seçməyimin səbəbi də ilk növbədə valideynlərim olub. Onlar mənə Firidun İbrahiminin nəzərləri ilə baxıblar. Sonralar ədəbiyyatdan, filmlərdən bu sahənin peş…

Ətraflı

FİRUDİN İBRAHİMİ MÜASİR TƏDQİQATLAR KONTEKSTİNDƏ

Dos.Dr.Esmira Fuad

FİRUDİN  İBRAHİMİ  MÜASİR TƏDQİQATLAR  KONTEKSTİNDƏ

“Hər bir millət həqiqi azadlıq əldə etmək və öz müqəddəratına sahib olmaqdan ötrü yalnız bir qüvvəyə söykənməlidir. O da millətin birliyi və bu birlikdən əmələ gələn qüvvədir...”

Firudin İbrahimi

“O tarixçilər ki, bizim dilimizi aradan aparır və deyirdilər ki, “bunların dili yoxdur, bunların dili fars dilinin şöbəsidir”, biz isbat etdik ki, bizim dilimiz müstəqil bir dildir. Azərbaycan dili fars dilinin şöbəsi deyil, xüsusi bir dildir. Bu dili danmaq həqiqəti danmaq kimidir. Mən fars dilini yaxşı bilirəm. Deyirəm ki, fars dili pis deyil, lakin mənim dilim Azərbaycan dilidir. Öz dilini danan azərbaycanlı …

Ətraflı

Vətənə, xalqa xidmət missiyası

 

İKİ SAHİL.AZ

Vətənə, xalqa xidmət missiyası

Taleyini millətin taleyi ilə bağlayan insanların ömrü də millətin ömrü qədər olur

Əbu Turxan,
Şərq filosofu

Hər bir insan bu dünyaya bir missiya ilə gəlir.  Bəziləri  80-90, hətta 100 il və daha çox ömür sürsələr də Uca Yaradanın onların  qarşısında qoyduğu tarixi missiyanı yerinə yetirmədən  əbədiyyətə köç edirlər. Bəziləri isə əksinə, çox qısa ömür yollarında o qədər uzun, o qədər çeşidli məsafə qət edirlər, o qədər böyük missiyanın öhdəsindən gəlirlər  ki, belələrinin həyat kitabını vərəqlədikcə sadəcə, heyrətlənməyə  bilmirsən. Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun məşhur “Gələcək gün” romanının baş qəhrəmanı, “21 Azər” Hərəkatının fəal iştirakçısı, Güne…

Ətraflı

21 Azer herekati,

 21 Azer herekati, Azerbaycan tarixinin shanli

ve sherefli sehfelerindendir.

 Cenubi Azerbaycanda , 1945-ci il dekabrin 12-de yaranan ve bir il sonra, xarici quvelerin tesiri ile suquta yetirilen, Azerbaycan Milli Høkumetinin, onun uzvulerinin qehremanligi, fealiyyeti her zaman Cenubi ve Shimali Azerbaycanda, elecede dunyan her bir nøqtesinde yashayan azerbaycanlilar arasinda teblig olunur ve onlarin qehremanligi unudulmur. Azerbaycan Milli Høkumetinin rehberleri Seyid Cefer Pisheveri, Genral Qulam Yehya, Sarab fedailerinin rehberi Memi Sadiqi ile yanashi, Milli Høkumetin bash prokuroru olmush Firudin Ibrahiminin xususi yeri var.
Firudin Ibrahimi XX esrin gørkemli ziyalisi, Azerbaycanin menafeyini her sheyden ustun tutan h…

Ətraflı

Firidun İbrahimi XX əsrin

Firidun İbrahimi XX əsrin

görkəmli ictimai-siyasi xadimlərindən biri kimi

    Bu da bir həqiqətdir ki, tarixdə ictimai-siyasi xadimlərin, tanınmış şəxsiyyətlərin cəmiyyət həyatında oynadıqları rol hər zaman alimlərin, mütəfəkkirlərin, bir sözlə tanınmış simaların, hətta ayrı-ayrı fərdlərin olsun belə diqqət mərkəzində saxladığı məsələlərdən biri olub. Bu gün də bu anlayış öz aktuallığını saxlamaqdadır.Tarixdə ictimai-siyasi xadimlərin, tanınmış şəxsiyyətlərin formalaşmaları haqda indiyə kimi müxtəlif fikirlər irəli sürülüb və o da qeyd olunub ki, onlar müəyyən ictimai-tarixi dövrdə yaşayıb fəaliyyət göstərən, gerçəkliyi dərk edən və b…

Ətraflı

Firudin İbrahimi - 27 yaşında baş prokurorluqdan dar ağacına -

Firudin İbrahimi - 27 yaşında baş prokurorluqdan dar ağacına -

ARAŞDIRMA

22 Oktyabr, 2018  14:46

  İsmayılov Sədrəddin Soltan oğlu

Bakı. 22 oktyabr. REPORT.AZ/ Gənclik Azərbaycan tarixində əvəzsiz rol oynayıb. Məşrutə hərəkatının liderləri, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, Azadıstanın, Azərbaycan Milli Hökumətinin və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa edənlər – Azərbaycan Respublikasının qurucuları əsasən gənclər olublar. Onun faciəsini əks etdirən ən təsirli  “Azərbaycan, mənim baxtsız anam oy...” şeirini də gənc Almas Yıldırım yazıb. 

Əvvəlki gənclik Azərbaycan yolunda fəaliyyəti, mübarizəsi ilə özündən sonrakı nəsil üçün bir nüm…

Ətraflı

İranlı Mühacirlər Cəmiyyətində Saminə Hidayətqızı ilə görüş

İranlı Mühacirlər Cəmiyyətində Saminə Hidayətqızı ilə görüş

Yazıçı, jurnalist. publisist və şairəyə İMC-nin diplomu təqdim edildi

Ötən şənbə günü “İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyində yazıçı, jurnalist, publisist və şairə Saminə Sadığova (Saminə Hidayətqızı) ilə görüş keçirilib. Tədbiri qurumun sədri, əməkdar jurnalist Rəhim Hüseynzadə açaraq deyib ki, cəmiyyətin  qadınlar təşkilatının təşəbbüsü ilə düzənlənən tədbirə dəvət olunan Saminə Hidayətqızını 45 il əvvəl Neftçala rayon qəzetində şöbə müdiri işlədiyi dövrdən tanıyır. “Hələ onda onun ilk şeirlərindən istedadı özünü büruzə verirdi. Sonra məsləhətlər əsasında balıqçıların həyatından oxunaqlı yazılar qələmə aldı,        “Azərbaycan gəncləri”…

Ətraflı

TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏRİMİZ: FİRUDUN İBRAHİMİ

 

 TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏRİMİZ: FİRUDUN İBRAHİMİ

 Firudun İbrahimi 1918-ci ilin noyabr ayının 21-də Cənubi Azərbaycanın Astara şəhərində anadan olmusdur. Atası Qəni İbrahimi dövrünün qabaqcıl ziyalılarından biri olmuşdur. O,“Ədalət Firqəsi” yaradıldıqdan sonra bu firqənin Astara şəhər təşkilatını qurmuşdur. Qəni İbrahimi siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilmişdir. Təbrizdə və Tehranda həbsxanalarda saxlanılmışdır. Uzun müddət həbsdə olmuş, sonra xəstə olduğu üçün həbsdən azad edilmişdir, Qəni İbrahimi 1944 –cü ildə İran Tudə Partiyasının Nəhavənd təşkilatını yaratmışdır. 2 ildən sonra yenidən həbs olunmuşdur. 1958-ci ildə azadlığa buraxılsa da,  rejimin əlaltıları tərəfindən  zəhərləndirilərək öldürülmüşdür .…

Ətraflı

FİRİDUN İBRAHİMİ:

 FİRİDUN İBRAHİMİ: TARİXİ ŞƏXSİYYƏTİN BƏDİİ OBRAZI

Azad fikirli olmaq, xalqın dərdinə yanmaq, milləti qəflət yuxusundan oyatmaq, müstəqil dövlət yaratmaq istəyi Firudin Qəni oğlu İmrahiminin həmişə qanında və canında dolaşırdı. Bu fikirlər onu rahat buraxa bilməzdi, çünki o, xalqının halına yanan igid oğul idi. Firudin İmrahimi Azərbaycan xalqının ölməz vətənpərvər qəhrəmanıdır.

        Azərbaycanın Firudin İbrahimi kimi ölməz oğlunu xalqa daha yaxşı tanıtmaq üçün bir sıra yazıçı və şairlər ona əsərlər həsr etmişlər. Böyük yazıçı, sənətkar Mirzə İbrahimov da “Gələcək gün” romanını yazarkən Firidun baş qəhrəman olaraq seçdi. Bu romanda ikinci dünya müharibəsindən əvvəl Gü…

Ətraflı

Firidun Ibrahimi hərbi məhkəmədə:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Coşğun Çay” Rmanından

Müəllif: Dr.İbrahim Darabi

Firidun Ibrahimi Qondarma hərbi məhkəmədə:

Gələcək zəhmətkeşlərindir!

Təbriz həbsxanasında altı ay işkəncə edildikdən sonra Firidun İbrahoimi Tehranın Qəsri-Qacar zindanına aparıldı. Məhbusları işkəncə etməkdə Qəsri-Qacar həbsxanası rəisinin böyük məharəti var idi. Bu zindanda bir məhbus təslim, tovbə və etiraf etmədən,  oradan alnıaçıq, sağlam xilas ola bilməzdi.

Lakin nə qaranlıq kameralar, nə aylarla gecə-gündüz davam edən vəhşicəsinə işkəncələrin heç biri Firidunun iradəsini sarsıda bilmədi. O, möhkəm iradə ilə öz ideyallarından və bir il davam edən A…

Ətraflı

АЗЕРБАЙДЖАН ПРЕДЛАГАЕТ ...​

АЗЕРБАЙДЖАН ПРЕДЛАГАЕТ ...​
21 ноября 1918 года состоится 100-летие выдающегося государственного деятеля, дипломата, адвоката, журналиста, публициста, поэта, следователя, мученика, национального героя иранского народа Фирудина Ибрахими. Генеральный прокурор Демократической партии Азербайджана и Национальное правительство, одна из самых выдающихся деятелей азербайджанского движения, беседовал со своими читателями, которые никогда не забывали об образе жизни и борьбе с Фирудином Ибрагимом,…

Ətraflı

Фирудин Ибрахими,

НЕСКОЛЬКО ШАГОВ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОСТА БРАВЕЗЫ, ОДИН ИЗ ГОСУДАРСТВ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЮЖНОЙ АФРИКИ В 27 ЛЕТ

Фирудин Ибрахими, член Центрального комитета Демократической партии Азербайджана (Милли Меджлис), член парламента Южного Азербайджана (1918-1947), является одним из моджахедов, еще не знакомых с жизнью и услугами.

Его реже говорили о генеральном прокуроре Азербайджана, видном государственном деятеле, талантливом ораторе и публицисте в 194…

Ətraflı

Azadlıq aşiqi, gerçək vətənpərvər, fədakar istiqlal mücahidi

Azadlıq aşiqi, gerçək vətənpərvər, fədakar istiqlal mücahidi

27 YAŞINDA GÜNEY AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN RƏHBƏRLƏRİNDƏN BİRİ OLMUŞ FİRUDİN İBRAHİMİNİN DİPLOMATİK FƏALİYYƏTİNƏ QISA BİR NƏZƏR

Azərbaycan Demokrat Firqəsi (Partiyası) Mərkəzi Komitəsinin üzvü, Güney Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndəsi Firudin İbrahimi (1918-1947) bu günədək həyatı və xidmətləri tam öyrənilməmiş mücahidlərimizdəndir. 

Onun haqqında 1945-1946-cı illərdə Azərbaycan Milli Hökumətinin baş prokuroru, görkəmli dövlət xadimi, bacarıqlı natiq və publisist kim az-çox danışılıb. Amma hesab edirik ki, Firudin İbrahiminin diplomatik fəaliyyətinə də nəzər salınmalı, onun gördüyü işlər…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN DANIŞIR…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              AZƏRBAYCAN DANIŞIR…

 
 21 noyabr 1918-ci ildə dünyaya göz açan görkəmli dövlət xadimi, diplomat, hüquqşünas, jurnalist, publisist, şair, təhqiqatçı, şəhid, İran xalqlarının milli qəhrəmanı Firudin İbrahiminin 100 illik yubileyi  keçiriləcək.  21 Azər Hərəkatının ünlü simalarından sayılan Azərbaycan Demokrat Firqəsinin və Milli Hökumətin baş prokuroru, çoxşaxəli həyat və mübarizə yolu heç zaman unudulmayan Firudin İbrahimi ilə xəyalən etdiyim söhbəti oxucularıma

təqdim edirəm. 
                                              

       …

Ətraflı

“Vətən yolunda” qəzeti və Mirzə İbrahimov

“Vətən yolunda” qəzeti və Mirzə İbrahimov

19 Noyabr 2012.   yönətici   Yorum yoxdur

Pərvanə Məmmədli

Mirzə Cəlildən sonra Arazı keçən, “o taya ana dili aparan” (Yaşar Qarayev), Təbrizdə qəzet nəşr eləyən ikinci ədibimiz Mirzə İbrahimov oldu!
Məhz Güney mövzusuna sədaqəti onu nasirlərimiz içində hamıdan ayırdı. Mirzə İbrahimov o taya ana dilini aparmaqla yanaşı, Təbrizdə ana dilində nəşr  olunan “Vətən  yolunda” adlı qəzetinin də bünövrəsini qoydu.
Güney Azərbaycan mövzusu Mirzə İbrahimovun yaradıcılığında önəmli yer tuturdu. Onun bir çox publisistik və ədəbi əsərləri, eləcə də “Gələcək gün” romanından ayrı-ayrı parçalar Təbrizdə nəşr olunan “Vətən yo…

Ətraflı

SÜLH LİBASINDA EDAM MONOLOQU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜLH LİBASINDA EDAM MONOLOQU

Meydan həmin meydan idi. Minlərlə insanın onun başına toplaşdığı meydan. Ədaləti üstün tutub daim haqqı tapdananların yanında olduğundan ona inanır, millət yolunda fədakarcasına çarpışan gəncin xalqı zülm və işgəncədən xilas edəcəyinə arxalanırdılar. O isə insanların sevgi və rəğbətindən daha da ruhlanır, – istibdada son qoyaq, – deyib gecəni-gündüzə qataraq yorulmaq bilmədən çaışırdı. Milli Hökumətin qərarlarını və qanunlarını məhz xalqın dəstəyilə hazırladığından əhalinin ondan razı qaldığını da yaxşı bilirdi. Bu gün isə... Meydan yenə həmin meydan idi, əvvəlki tək yenə təlatümlü. Bu gün – 1947-ci il mayın 22-də Təbrizin Səttarxan xiyabanının Gülüs…

Ətraflı

Mirzə İbrahimov yaradıcılığında İran Azərbaycanı

Mirzə İbrahimov yaradıcılığında İran Azərbaycanı

 

Mirzə İbrahimovun İran Azərbaycanından bəhs edən əsərləri indi də aktualdır. Yazıçı “Gələcək gün” romanında yazır ki, “o gün gələcək. Azərbaycan xalqının da üfüqündə günəş doğacaq”.

“Haray” proqramının qonağı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Esmira Fuaddır. O, Azərbaycanın tanınmış yazıçısı Mirzə İbrahimovun İran Azərbaycanı ilə bağlı yaradıcılığından danışıb.

Mirzə İbrahimov 1911-ci il oktyabrın 15-də İran Azərbaycanın Səra…

Ətraflı

Şəhid Firidun İbrahimi’nin xatirəsinə

Şəhid Firidun İbrahimi’nin xatirəsinə

 

Həbib Sahir: Sənin izin, kölgən qalmış Astara’nın baharında

Firidun İbrahimi Astara’da anadan oldu. Tehran Üniversitəsində huquq qurtardı. Milli Hökümətin dadsitanı olan bu yazıçı və qəzetəçi Fədayi, Milli Hökümətin qanlı xəzanından sonra 1326da Şah höküməti tərəfindən e’dam edildi. Ölümlə qəhrəmanca qarşılaşması, İbrahimi’ni unudulmaz bir xalq dəstanına çevirdi.

 

 

 

 

İldönümün tutan yoxdur
Yoxdur səni yada salan
Qəbrin üstə göy ot bitdi,
Ey namurad yazıq cavan
Asıldığın gündən bəri
Matəmlidir göy gülüstan

Dolaşarkən şumal yeli,
Yurdun qızıl bayrağında
Ellər ilə …

Ətraflı

Firidun ebrahiminin əziz xatirəsinəFiridun ebrahiminin əziz xatirəsinə::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar ağaci ona baş əidi. Hekayə

Elyar Polad

Firidun ebrahiminin əziz xatirəsinə:

    Baharın son ayının ilk günü Təbrizin havaları isinsədə, zindan zerzəmidə yerləşdiy üçün hələ bəndin duvarları qış soyuğundan ayılmamışdı. eni uç uzunu dörd metr olan yer köhnə ədyalla örtülmüşdü. duvarları kir basmış, əyri-üyrı bəlli olmayan cızıqlar duvara əibəcər görkəm verəmişdi. tavanda əlçatmaz hündürlükdə balaca bir işıq lampası öləziyrdi. bəndin qapısıla üzbəüz duvarında tavandan bir qarış boyu aşağı balaca bir dəmir daraqlı pəncərə vardı. günəş batan çağda oradan sarı-qırmızı qat işıq içəri düşər. bu az çəkərdi. məhəbusların burada yeganə sevinc və fərəh vaxtı elə günmaşin bata…

Ətraflı

Azerbaycan Milli Høkumetinin qehremani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azerbaycan Milli Høkumetinin qehremani.

 

 21 Azer herekati, Azerbaycan tarixinin shanli ve sherefli sehfelerindendir.

 Cenubi Azerbaycanda , 1945-ci il dekabrin 12-de yaranan ve bir il sonra, xarici quvelerin tesiri ile suquta yetirilen, Azerbaycan Milli Høkumetinin, onun uzvulerinin qehremanligi, fealiyyeti her zaman Cenubi ve Shimali Azerbaycanda, elecede dunyan her bir nøqtesinde yashayan azerbaycanlilar arasinda teblig olunur ve onlarin qehremanligi unudulmur. Azerbaycan Milli Høkumetinin rehberleri Seyid Cefer Pisheveri, Genral Qulam Yehya, Sarab fedailerinin rehberi Memi Sadiqi ile yanashi, Milli Høkumetin bash prokuroru olmush Firudin Ibrahiminin xususi …

Ətraflı

ASTARALI YURDDAŞIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTARALI YURDDAŞIM

Azərbaycan Demokratik Firqəsinin tanınmış simalarından sayılan,Milli Hökumətin Baş Prokuroru olmuş,ömrünün gənc
yaşlarında mənfur şah rejimi tərəfindən ölüm hökmünə məhkum edilərək dar ağacından asılaraq edam olunmuş Güneyli Astaralı
yurddaşımız Firudin İbrahiminin əziz xatirəsinə ithaf olunmuşdur

ASTARALI YURDDAŞIM

Şanlı zəfər tarixindir İyirmi bir Azərin,
Əlamətdar hadisədir bu Müsəlman Şərqinin,
Millətinin zəfəridir,vəhdətidir nəhzətin,
Milli azadlıq yolunda şanlı bir səhifədir,
İyirminci yüzilliyə layiqli bir töhfədir.

Toparladın var gücünü vətənin dar günündə,…

Ətraflı

Firudin İbrahimi və azərbaycançılıq