Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Məqalələr

Validə Ərdəbili

 

 

 

 

 

 

 

 

Validə Ərdəbili

Siyasi xadim, tarixçi alim, İran Mühacir Cəmiyyətinin sədrlərindən olmuş, Seyid Cəfər Pişəvəri hərəkatının sadiq fədaillərindən biri, atam Lütvəli Ərdəbili Fələkiyə ithaf edirəm.

 

Ay ata

Həsrət qaldın Sığırlının yelinə,

Köhlən atın minəmmədin belinə.

Pənah etdin Azərbaycan elinə,

Qərib eldə mühacirət yaşadın.

 

Qara qəlbdə minbir dilək tutanlar,

Yolun azıb cızığından çıxanlar,

Məsləkinə düşmən gözlə baxanlar,

Ata, səndən paklığı öyrənərdi.

 

Sinən dolu bir möcüzə olmusan,

İnciyəndə bulud kimi dolmusan.

Boynubükük bənövşə tək solmusan,…

Ətraflı

İran Azərbaycanının əncümənlərinin təşkili və faəliyyəti

Soltanəli Mirzəzadə

 

İran Azərbaycanının əncümənlərinin təşkili və faəliyyəti

(1945-1946-cı illər)

İran Azərbaycanı xalqının  ilk dövlət hakimiyyətinin yerli orqanı olan əncümən 1906-cı ilin axırlarında Təbrizdə təşkil edilmişdir. Təbriz şəhərinin əncüməninin təşkili bütün İran ərazisində əncümənlər yaradılması üçün bir başlanğıc olmuşdur. Belə ki, Təbrizdə əncümən yaradılandan sonra, Tehranda, İsfahanda, Kirmanda, Rəştdə, Məşhəddə, Şirazda və İranın başqa şəhərlərində də təşkil edilmişdir.

1905-1911-ci illər inqilabı dövründə meydana gəlmiş əncümənlər içərisində ən inqilabi və demokratiki Təbriz Əncüməni adlanan Azərbaycan əy…

Ətraflı

1945-1946-cı illərdə iki gənc inqilabçının başına gələn hadisələrdən

1945-1946-cı illərdə iki gənc inqilabçının başına gələn hadisələrdən

Kərimov Səyyad Ağami oğlu (Dasi)

Niyazi özü və Ənuşirəvan haqqında başlarına gələn əhvalatları nəql edib deyirdi:

Tehran hökumətinin 1946-cı ilin dekabrında vətənimizə xaincəsinə qəflət basqınlardan Mərkəzi Komitənin tapşırığı ilə Təbrizin yaxın şəhərlərindən birinə məxfi tapşırığa göndərilmişdik. Biz bir neçə tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra bəd xəbər eşitdik. Bizə bu bəd xəbəri qonağı olduğumuz Şeyx Əli xanın oğlu Əşrəf bəy verdi. O, bu vaxt çox həyacanlı idi. Xəbəri dedikcə xəyanət deyirdi. Biz onların çoxdankı qonaqlarından idik. Buna baxmayaraq ki, onların ailəsində heç bir partiya üzvü yox idi. Bu adamların bizim partiya…

Ətraflı

Şair Mirzə Mehdi Şukuhi

Şair Mirzə Mehdi Şukuhi

XIX əsrin ikinci yarısında yaşayıb yaratmış şairlərimizdən biri Mirzə Mehdi Şukuhidir. Cənubi Azərbaycanda Təbriz və Marağa şəhərində ömür sürmüş şair, ərəb və fars dilində təhsil alsa da yaradıcılığında əsasən öz ana dilində Azərbaycan dilində şeirlər, qəzəllər, məsnəvi, həcv və s. yazmışdır. Onun əsərləri “Süsəd – bənd adlı divanında çap olunmuşdur. Mirzə Mehdi Şukuhi çox əvvəllər “Naşi” təxəllüsü ilə məşur olmuşdur. Sonralar Şukuhi təxəllüsünü seçmişdi. Şair ərəb, fars dillərini gözəl bilsə də ana dilində yazdığı şeirlərində bu sözlərdən az istifadə etmişdir.

Müsal üçün bu beytə diqqət edək;…

Ətraflı

Tariyel Ümid İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti ədəbi birliyin sədri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firqə eşqim!

Biletinin sətirləri

Ümid olan arzu olan.

Sırasında nəsil-nəsil

Oğlu olan, qızı olan.

Firqəm salam!

Hizbim salam!

Sən yenə də səngərlərdə

Yaşa doldun.

Mən səninlə doğulmuşdum,

Bu gün sənlə yaşıd oldum.

Doğma firqəm,

Əziz hizbim.

Məni dinlə;

mənim sözüm, söhbətim var

Bu gününlə.

Bu gününə gəlib çata

Bilməzlərin,

Azadlığın uğurunda.

Ölüb getmiş ölməzlərin,

Səttar xanın tüfəngini,

Firudunun sön sözünün

Ahəngini,

Bu gününə gətirmişəm.

Uğurunda, Xiyabani ömrü

Soldu.

Pişəvəri səndən ötrü

Həlak ol…

Ətraflı

İran İslam Respublikasında kooperasiya haqqında

İran İslam Respublikasında kooperasiya haqqında

Soltanəli Mirzəzadə

Ölkədə yaradılmış İslam iqtisadi quruluşunun əsas tərkib hissələrindən hesab edilən kooperativ məsələsilə əlaqədar İslam Kooperasiya Nazirliyinin təsis edilməsi haqqında qanun layihəsi hazırlanmış və bu layihə məclis tərəfindən təsdiq edilmişdir. Nazirliyin əsas vəzifəsi “İslam kooperasiya prinsiplərini hazırlayıb həyata keçirmək, onu lazımi istiqamətə  yönəldib genişləndirmək və bütün ölkədə kooperativ hərəkatını əlaqələndirməkdən ibarət idi. İslam Kooperasiya Nazirliyinin yaradılması İran qanununun 43, 44 və 45-ci maddələrindən irəli gəlir. Burada İran İslam Respublikasının əsas iqtisadi quruluşunun üç növ mülkiyyət formasından: Dövlət bölməsi, kooperativ…

Ətraflı

İranda olarkən 12.08. 19992-ci il Kərimov (Dasi)Səyyad Ağami oğlu

 

Dasi (Kərimov) Ağaminin inqilabi fəaliyyəti

Mən, atamdan, onun inqilabi fəaliyyətindən yazmağı özümə borc bilirəm.

Dasi (Kərimov) Ağami Əbdülkərim oğlu, 1900-cu ildə Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil vilayətinin Hüşnə kəndində əkinçi ailəsində anadan olmuşdur. O, Məşrutə inqilabından sonra, 1911-ci ildə yoxsulluq üzündən öz valideynləri ilə birlikdə Şimali Azərbaycana, indiki Bülbülə qəsəbəsinə (kəndinə) mühacirət etmişdir. Ağami Əbdülkərim oğlu qısa bir vaxtda valideynlərinə kömək etmək üçün Suraxanı neft buruqlarına işə düzəlir. Başqa neftçilər kimi quruculuq işlərində çox yaxından iştirak edir. Bu işgüzarlığı ilə  o tez bir zamanda usta köməkçisindən buruq ustasına qədər yüksəlir.…

Ətraflı

Vətən oğlu Neçə ilin ayrılığından sonra görüşdüyümüz vaxtlara təsadüf edir.

 

 

Keçən keçdi, ürək coşdu, alışdı.

Gələcəkdən danış, yaz, vətən oğlu.

Uzaq qardaş yaxınlaşıb, danışdı,

Qələmə al, qoy yaransın

Qələmindən söz, vətən oğlu

 

Biz salam göndərdik sağ vətəndaşa,

Yağıyla döyüşən igid qardaşa.

Xəzan payız keçdi, qış çatdı başa,

Bahar nəfəsilə yaz, vətən oğlu.

 

Uca dağlarbaşı daim-qar olar,

Birlikdə düşməni əyib hər zaman.

Ayrılığ olmasın amandır, aman,

əyrini kəsəcək, düz, vətən oğlu.

 

Mərdlərin tarixdə deyilib, adı.

Ürək bir, dilək bir budur, muradı

Yurdumuz Koroğlu, Babək sorağlı,

Namərddən əlini üz, vətən oğlu. 

 

İncəlib uza…

Ətraflı

İran İslam Şura Məclisi torpaq islahatı haqqında rolu

 

İran İslam Şura Məclisi torpaq islahatı haqqında rolu

(1979-1982-ci illər)

Soltanəli M irzəzadə

  3 - ci hissə

Torpaq islahatı qanununun maddələrinin, nəinki İslam qanunları, həm də hüdudu cəhətdən düzgün və ədalətli olduğunu həm komissiya üzvləri, həm də həyatı reallıqlar təsdiq etmişdir. Məsələn, komissiyanın üzvlərindən biri olan ayətullh Meşkini “Keyhan” qəzeti müxbirinin suallarına cavabında göstərirdi ki; “... mülki, hüquqi və digər bərabərsizliklər bir-birinə zülm, zorakılıq və istismar nəticəsində, əmələ gəlmişdir. O, daha sonra öz fikrini belə davam etmişdir.”... əslində, islam mülkiyyət hüququnda qeyri-məhdud mülkiyyət sahibliyi rədd edilir, çünki mülkiyyət nə ruhi və nə də mənəvi qida deyil ki, i…

Ətraflı

Yer qurdu

 

 

 

Yer qurdu

Çulğalanir, çulğalanir,

Vətəndaşlar,vətəndaşlar

Lığa batan vətəndaşlar,

Özün satan vətəndaşlar.

Bağlanıblar hamılığdan,

Görünməyən bir zəncirə.

Göz tikiblər bütün ellər,

Bir ocağa bir təndirə.

Istəyirlər istiliyi,

Kimsə quran bir ocaqda.

Odun yiğmaq istəmirlər,

Ocaq qurmaq,istəmirlər.

Istəmirlər azadlığıi,

Azad ola kimsələrdən.

Bir pay kimi yetişməsin ,

Qurtuluşa azadliğa.

Həyat qoymaq ,istəmirlər,

Yaşıyırlar qorxa- qorxa.

Dord bir yanı açıq olan,

Bu qalada,bu dustağda.

Zəncirlərdə əsir kimi,

Əsim-əsim,asməg ilə.

Sıxılırlar,boğulurlar,

Sıxıntıda, boğuntuda.…

Ətraflı

İran İslam Şura Məclisi torpaq islahatı haqqında rolu (1979-1982-ci illər)

Soltanəli Mirzəzadə

2- ci hissə

Komissiyasının əsas vəzifəsi İslam qayda-qanunları əsasında torpaq islahatı qanun layihəsi hazırlamaq idi. Həmin üçlər komissiyasının başçılığı altında hazırlanmış layihə Xomeyninin nəzərinə çatdırıldıqdan sonra, 1980-cı il aprel ayının 9-da (14 fərvərdin 1359-cu il) İnqilab Şurasında təsdiq edildi.

Qanun layihəsi İslam Şura Məclisinin müzakirəsinə verilənədək, ilk növbədə, torpaqlar haqqında hesablanma məlumatları toplanıldı. (15)

Həmin qanun layihəsi 1980-ci ilin avqust ayında (1360-cı ilin şəhrivərində) Məclisin müzakirəsindən keçərək torpaq islahatı qanunu adı ilə qəbul olundu və bu qanunun islahat qanunu kimi yerlərdə həya…

Ətraflı

İran İslam Şura Məclisi torpaq islahatı haqqında rolu (1979-1982-ci illər)

 

SULTAN ƏLİ MİRZƏZADƏ

Açar sözlər: İslahatın qanunləşdirilməsi, verilən vədlər, onun icrası

İranda İslam İnqilabının qələbəsindən sonra, ölkənin daxili iqtisadi həyatında baş verən dəyişiklər, həyata keçirilən tədbirlər, ölkənin iqtisadi həyatına dair Şura Məclisinin qəbul etdiyi normativ aktların aradırılıb təhlili və tədqiqi göstərir ki, İran iqtisadiyyatı XX əsrin 1-ci yarısında əsasən, yarımmüstəmləkə ölkələrinə xas olan cəhətlərini saxlamaqda davam edirdi, İran geri qalmış aqrar ölkə idi. Onun iqtisadiyyatının əsasını – feodal münasibətlərinin hökm sürdüyü, primitiv texnikaya və üsullara kənd təsərrüfatı təşkil edirdi.

İ…

Ətraflı

Şeri usta Cavad Əqiliyə ittihaf edirəm

Daşçı Cavad

İlhamım qanadlı quş olub yenə
Haggın dargahından doldu qəlbimə
Dedi ,ey şahsoltan yaz ki, bir əsər
Dastan tək dillərdə söylənsin əzbər
Sənət dargahından incilər yarat
Yatmış govharkanı yuxudan oyat.
Müxtəsər söhbət aç Daşçı Cavaddan
Əsirlər geçsə də çıxmasın yaddan.
Bu usta əlində xırda diləklər
Daş divar ustündə düzürdü mərmər
Onun vətənidi şəhri Həmədan 
Bakıda tapmıshdi özünə məskən
Dövranlar dolanıb keçdikcə zaman
Tavanlar döşəyib salırdı eyvan
Həm divar üzündə naxış vururdu
Həm də pilləkanlər quraşdırırdı
Sevirdi sənətin qəlbdən, ürəkdən
Yorulmaq bilməzdi işdən əməkdən
Bir-bir pillələri çıxhd…

Ətraflı

S. C. Pişəvəri Fəxri Xiyabanda və Yevlaxın Aran qəsəbəsində anıldi

“İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyi görkəmli inqilabçı, ictimai-siyasi xadim, jurnalist, yazıçı, naşir, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaradıcısı və rəhbəri, Milli Hökumətin baş naziri Seyid Cəfər Pişəvərinin əbədiyyətə qovuşmasının 70, anadan olmasının 125 illiyi ilə əlaqədar tədbirlər planı tərtib edib. Bunların reallaşdırılmasına anım mərasimləri ilə başlanılıb.

Bu məqsədlə iyunun 9-da paytaxdakı Fəxri Xiyabana baş çəkən cəmiyyət üzvləri, alimlər, tədqiqatçılar, ictimaiyyət nümayəndələri öncə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin abidəsinin ziyarət edib tər çiçək dəstələri düzüblər. Sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsinə uzun illər rəhbəri olmuş general Qulam Yəhyanın x…

Ətraflı

Kərimov Səyyad Ağami oğlunun 85-ci təvəllüd gününü təbrik edirik!

Səyyad Kərimov (Dasi) 85 il

Kərimov Səyyad Ağami oğlunun 85-ci təvəllüd gününü təbrik edirik

Yoldaş Səyyad Kərimov zəhmətkeş və inqilabçi bir atanın oğludur. Səyyadın atası Ağami Dasi Əbdülkərim oğlu 1900-cu il Ərdəbil  vilayətin Hüşnə kəndində əkinçi ailəsində anadan olmuşdur. Məşrutə inqilabından sonraki İranda iqtisadi çətinliklər, və eyni halda  Bakıda neft sənayei inkişafı ilə əlaqədar, Ağaminin ailəsidə çoxsaili İranlilər kimi işləmək üçün Bakı səmtinə getməli oldular. Beləliklə, Ağami Bakıda həm neft sənayesində ustalaşdı və həmdə o zaman Bakıda fəhlə və zəhmətkeşlər arasında cərəyan da olan mütərəqqi və inqilabçi fikirlər və hərəkatlarla tanış oldu. Elə həmin illərdə Səyyəd 1933-ci ildə anadan olur.…

Ətraflı

Yoldaş Firidun İbrahiminin şəhid olmasının 70 illiyi münasibətilə

“Gələcək alın tərli ilə yaşayan insanlar üçündür. Gələcək əliqabarlı insanlar üçündür. Bilməlisiniz ki, həmin qabarlı əllər bütün həbsxanaları dağıdıb, cəllaları və zülmkarları məhkəmə masası arxasında oturdacaqlar.Gün gələcək əsarətdə yaşayan İran xalqları, zəhmətkeşləri başqalarının hesabına yaşayan vəhşi müstəmləkəciləri ki, onların əsarətində yaşayan xalqları öz insanı, milli hüquqlarından məhrum edib, onların həyat və milli-mədəni haqlarını tapdalayarayaraq, təkcə təbii sərvətləri deyil, həm də əliqabarlı insanların zəhmətlə əldə etdikləri gəlirləri hərraca qoyub, öz sərvət kisələrinin doldururlar, törətdikləri cinayət və qarətlərə etiraf etməyə və cavab verməyə məcbur edəcəklər.”…

Ətraflı

Firidun İbrahimi - Azərbaycanın danışan dili, Firidun İbrahimi şəxsiyyəti-iftixarlı tariximizin parlaq səhifəsi

Azərbaycan xalqının ləyaqətli oğlu Firidun İbrahimi Azərbaycan Demokrat Firqəsinin  Mərkəzi Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndəsi, Milli Hökumət zamanında Azərbaycanın Baş prokuroru olmuşdur. 

O, 21 noyabr 1918-ci il tarixində Astara şəhərində dünyaya gəlmişdir. Firidun İbrahimi 1941-ci ildə, Tehran universitetinin hüquq fakültəsində təhsil aldığı zaman, İran Xalq Partıyasının sıralarına qoşulmuşdur. O, tələbə hərəkatında fəal şəkildə iştirak etmişdir. Ədəbi fəaliyyətinə universitetə qəbul olduğu ildən başlamış və tez bir zamanda siyası məqalələr də yazmağa başlamışdır. 

Firidun İbrahimi  1943-cü ildə Seyid Cəfər Pişəvərinin v…

Ətraflı

İranda qədim tariximizə aid ana dilimizdə ilk əsər Müjdəçisi Milli Qəhrəmanımız Firidun İbrahimidir

Uşaqlıq və yeniyetməlik çağlarımın oylağı qədim Gəncədə iki ata yurdumuz qalıb. Birincisi özündə həyatımın ilk altı, digəri on iki ilinin xatirələrini yaşadır. Kövrək dünyamın hər iki mərhələsi ilə üzbəüz qalanda nədənsə sayca azı ilə söhbətləşməyi üstün tuturam. Hərçənd o 12 ildən də danışmaqla qurtarmaz.

Yaddaşımda daha çox qalanı isə Namazallılar məhəlləsindəki qonşularımızın Gəncə çayı sahilindəki köhnə tikililəri yaz, payız sellərinin aparmasını təlaşla, həyəcanla seyr etmələri və bir də evimizdə sayını itirdiyim gecə ziyafətləridir. Həftədə iki-üç dəfə bura gələn iri qamətli insanlar heç də qonaq sayılmırdılar. Onların hər biri “21 Azər” Hərəkatının qələbə bayrağının Təb…

Ətraflı

Onu ilk dəfə Təbrizdə - Azərbaycan Demokrat Cavanlar Təşkilatının qurultayında görmüşəm

İllər nağıllarda deyildiyi kimi sanki quş qanadında pərvaz edir. Tezliklə Firidun - sevərlərin iştirakı ilə anım mərasiminə toplaşacağıq. Ona hüsn-rəğbətlərin saya gəlməzliyinə istinadən bilirəm ki, tədbirdə qələbələlik hökm sürəcək. Üstəlik bu qəbildən çoxsaylı insanların qınağına da tuş gələcəyik. Çünki Firidun İbrahimi o taylı, bu taylı milyonların qəlbində özünə əbədi məskən salan, qibtə ediləcək şəxsiyyətlərdəndir.

Heç çübhəsiz belə nikbin duyğulardan qürur duyarkən gözlərim zalda onu görənləri, əlini sıxanları axtaracaq. Cəmi üç nəfər qaldığımızdan, necə dəyanətli şəxsləri itirdiyimizdən sıxıntı keçirsəm də el məhəbbəti, F. İbrahimini tarixdə, könüllərd…

Ətraflı

Mən Firidun İbrahimi adını, soyadını daşıyıram Şərəfli irs

Mən, əmim Firidun İbrahiminin adını, soyadını daşıyıram. Bu ismi mənə atam - haqq, ədalət uğrunda mübariz, Ənuşirəvan Qəni oğlu verib. Gözümü dünyaya açandan evimizdə zəngin kitabxana, qalaq-qalaq qəzetlər, jurnallar görmüşəm. Atam ağlım kəsəndən babamdan - Qəni kişidən də danışıb, amma əmim barədə söhbətləri bitib - tükənməyib. Onda bilmişəm ki, xalqımızın şərəf salnaməsini yaradanlar sırasında olan bir nəslə mənsubam.

Hüquqşünas peşəsini seçməyimin səbəbi də ilk növbədə valideynlərim olub. Onlar mənə Firidun İbrahiminin nəzərləri ilə baxıblar. Sonralar ədəbiyyatdan, filmlərdən bu sahənin peşəkar, mərd, yenilməz obrazları ilə tanış olanda gələcəyimi hüquqşünaslıqla…

Ətraflı

Ermənilər itkilərin yeni sayını açıqladı Qarabağ separatçıları 14 tanklarınin məhv edildiyini bildirir.

Cəbhə xətti Cəbhə xəttindəki son döyüşlər zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin itkilərinin yeni sayı açıqlanıb. ANS PRESS-in məlumatına görə, Dağlıq Qarabağ separatçı rejimi bildirib ki, ağır döyüşlər zamanı "Dağlıq Qarabağ ordusu"nun 29 hərbçisi ölüb (7 zabit, 22 çavuş və müqaviləli hərbçilər və əsgərlər), 101 hərbçisi isə (20 zabit, 81 çavuş və müqaviləli hərbçilər və əsgərlər) yaralanıb. Həmçinin bildirilir ki, itkin düşən hərbçilərin sayı 28 nəfərdir. Hərbi texnikaya gəlincə, Qarabağ separatçıları bildirir ki, 14 tankları məhv edilib.

Ötən gün Dağlıq Qarabağın separatçı rejiminin nümayəndələri Azərbaycan tərəfinin zərbələri nəticəsində 20 h…

Ətraflı

Şəxsiyyətin yeni kefiyyətlərlə yenidən təşəkkülü barədə bir-iki söz

Mövzunun şərhindən əvvəl şəxsiyyətin təşəkkülü ilə bağlı “öyüd-nəsihətlər” və “tərbiyəvi nümunə” barədə bir – iki söz demək istəyirəm.

“Öyüd və nəsihətlər” uzun müddətli həyat təcrübələrindən hasil olmuş müdrik deyimlərdir. Ancaq tərbiyəvi vasitə kimi öyüd və nəsihətlərin hərəkət verici təsir gücü, demək olar ki, kifayətləndici deyil. Öyüd və nəsihətlərlə daha çox ahıl insanlar maraqlanırlar. Köhnəliyi sevməyən müasir gənclərimizi öyüd və nəsihətləri dinləmək yox, yaşadıqları dövrün köhnə təfəkkür tərzi və köhnə idarəçilik üsulu ilə barışmayan görkəmli şəxsiyyətlərin üsyankar yenilik ideyaları, əməlləri və seçdikləri mübarizə yolu daha çox maraqlandırır. Diqqəti çəkən daha mühüm məqam budur ki, …

Ətraflı

Qayıtdım

Qayıtdım

Kağız üzərində cəm olmuşdu el,
Qocalı, cavanlı, qızlı gəlinli.
Otuz il əvvəlki çəkilkən şəkil,
Bu gün həm doğmadı həm də sevimli.

Əl boyda şəklin düşüb izinə,
Ərsəyə çatdığım elə qayıtdım.
Atamın yurdunda ocaq yerinə,
Çağlayan, kükrəyən selə qayıtdım.

Gəldi göz önümə qəlbin ilhamı.
Yadıma saldıqca toyu bayramı,
O vaxta vədəyə ilə qayıtdım.

Ataş bulağında dayandım bir az
Qışdı, geyinmişdi hər tərəf bəyaz.
Bar bəhər eşqiylə tələssədə yaz
Hökmünü vermirdi çilə qayıtdım.

Xaraba yurdları dolandıqca mən
Bir haray, çağırış qopdu sinəmdən
Ətir istəsəm də güldən çiçəkdən
Təbiət yatmışdı hələ q…

Ətraflı

S.C Pişəvəri həqiqətə layiq bir insan idi

Külli kainat yaradan xaliq bəşər cəmiyyətini yaradarkən hərənin özünə məxsus aqilliyini, kamilliyini onun özünə məxsus iradısini peyğmbərlik dərəcəsinə yüksəltməyə nail olmuş, əxlaqi qabilliyətini yer üzərində dünyanın hər bir məntəqəsində kimliyindən asılı olmayaraq onların özünə məxsus idarə qüdrətini öz üzərinə götürməyə səfərbər etmişdir. Belə bir şəxs bütün insani kefiyyətləri özündə birləşdirən müdrik şəxsiyyətə malik olan mələklərdən biri də yer üzündə XIX əsrin axırlarında Güney Azərbaycanı Xalxal mahalının Zeynə kəndində Seyid Peyğmbər ailəsində 1893-cü ildə anadan olmuş S.C.Pişəvəri idi. Canlı həyat və insanların dünyaya gəlib tarixin qızıl səhifəsinə öz dəsti xətti ilə özünə məxsus yeri olan müzəffər yaradıcılığı ilə kişik ya…

Ətraflı

TƏQİ ƏRANİ Zəka və Təvazö

Cənubi Azərbaycanın mədəniyyət və maarif səmasında parlayan Doktor Təqi Ərani özünün fövqəladə zəkası və cəsarəti ilə maaarifpərvər elm adamlarını və mübariz insanları heyran etmişdir. Təqdim etdiyim onun “Zəka və Təvazö” adlandırdığım şəklində bütün bəşəri kefiyyətlərin təcəssümünü görmək və duymaq mümükündür. Yetər ki, ona bəsirət gözü ilə baxılsın.Orjinal fotoşəkil əsasında hazırlanmış bu surət Alman rəssamının əsəridir. Rəssamın adı vatıilə şəkillə bərabər Berlindən mənə göndərilmiş ayrıca məktubda qeyd olunmuşdur. Bu məktub AMEA Əlyazmaları İnstitutuna göndərdiyim sənədlər arasındadır.

Təbrizli Əbülfəth oğlu Dokto…

Ətraflı

Azərbaycan Demokrat Firqəsi 21 Azər hərəkatının təşkilatçısıdır

Azərbaycan Xalqının inqilabi mübarizə tarixində, özünə parlaq səhifə açan şanlı 21 Azər hərəkatı S.C.Pişəvəri və ADF rəhbərliyi altında, kiçik bir dövr üçün da olsa, Azərbaycanı “Azadıstana” çevirdi.

ADF yarandığı ilk gündən böyük nüfuz qazandı. İki ay ərzində Azərbaycanın demək olar hər yerində fəaliyyətə başladı. İran Xalq(Tudə) Partiyasının Azərbaycanda olan yerli təşkılatı Demokrat Firqənin sıralarına qoşuldu. Bununla da Azərbaycanın bütün sosial qurumları və ictimai sinif və təbəqələri Demokrat Firqəsinin rəhbərliyi altında birləşdilər və 21 Azər hərəkatının tarixi qələbəsinə nail oldular. Beləliklə Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq milli məsələ gündəliyə çıxdı. Lakin Pişəvəri uzaqgörən şəxsi…

Ətraflı

Ana dili

Bəşər cəmiyyətində yaşayan hər bir xalqın sayından asılı olmayaraq özünün ana dili ana laylası qədər özünə əzizdir. Övlad dünyaya gətirən hər bir ana ilk gündən ona südü verməklə öz dülündə təzə, tər-təravərli bayatılar, zümzüməli nəğmələri ilə onun körpə qəlbini oxşayaraq, birinci növbədə ona hər şeydən əziz olan ana kəlməsini körpə balasının qulağına söyləyir. Ana bütün qayğılarını unudaraq ilk əvvəl gündən öz körpə fidanına çox qayıkeşliklə ana dilinin ünsüyətini ona anlatmağa səyini bir an belə unutmur. Ana hər gün, hər saat, hər dəqiqə çalışır ki, onun körpə balası tez bir zamanda dil açıb ilk kəlməsi olan əziz ana sözünü dilinə gətirsin. Ana üçün bundan əziz nə ola bilər. Ananın fərəhi yerə göyə sığışmır. Öz istəklisinin dilinin şirin…

Ətraflı

Azadlıq eşqi ilə yanan ürək

Azərbaycan sənin qəlbin nə qədər vüqarlı və genişdir. Dünya yaranandan bu günə kimi Azərbaycan da zülmə, ədalətsizliyə qarşı mübarizələr olmuş həqiqəti deməyə özündə cəsarət tapan vətən oğulları meydana gəlmişdir. Babək, Səttarxan Sərdari Milli, Şeyx Məhəmməd Xiyabani, Cəngəlilər hərəkatının başçısı Kiçik Xan böyük fitri istedada malik olan Heydər Əmioğlu C Bərqi Xorasan üsyanının başçısı Məhəmməd Təqi Xan Püsyan və ən nəhayət özünün bütün varlığı ilə vətəni İrana xüsusəndə Cənubi Azərbaycana və onun yenilməz mübariz oğlanlarına ümidgah kimi baxan S.C. Pişəvəri zamanının yetirdiyindən biri kimi tarixin səhifəsinə qızıl xətlərlə yazılmışdır. S.C.Pişəvərini tarix özü yetirmişdir. Onun keşməkeşli yolları İran Azərbaycanında yaşayan qəlbi həmiş…

Ətraflı

21 Azər Hərəkatının 70 illiyi münasibətilə

Dürstkarı İbrahim Xəlil Ağa Rza oğlunun fəaliyyəti haqqında xatirə

Dürstkarı İbrahim Xəlil Ağa rza oğlu 1916-cı il may ayının 1-də (İran təqvimi ilə 1295-ci il Ordubehişt ayının 11-də) İranın Ərdəbil şəhərində sənətkar ailəsində həyata gəlmişdi. Atası Ağa Rza kişi Ərdəbilinin hörmətli məşhur dərzilərindən biri idi. Oğlu İbrahim Xəlinin dərziliyə olan marağını görən atası ona dərzilik sənətini öyrətməyə başlayır. Bir neçə ildən sonra İbrahim Xəlil dərzi olur. İbrahim Xəlil, Rza şah məmurlarının xalqa etdikləri zülmünü dəfələrlə görərək şah üsul idarəsinə qarşı onda nifrət yaranır. 

1941-ci ildə (1320-ci ildə) Sovet qoşunları İr…

Ətraflı

Bir gün azad yaşamaq 1000 ilin əzabından yaxşıdır

 

 

Söhbət açacağım bu insan Cənubi Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri olan İran Astarasından Astara şəhərində dünyaya göz açmış, uşaqlıq dövründən başlayaraq yetginlik yaşına çatana qədər qəlbində vətən sevgisi, ana laylası, azadlıq təşnəsi xalqının xüsusəndə doğma vətə olan Azərbaycan baxış həmişə onun qəlbində özünə məxsus yeri olmuşdur. O, həmişə arzu etmişdir ki, onun vətənində də başqa millətlərin vətən və xalq azadlığı bərqərar tapsın. Bu insan 1922-ci ildə Astara şəhərində fəhlə ailəsində anadan olmuş Heydərzadə Əliheydər Cəbrayıl oğludur. O, təhsilini Astaranın Nizamiyə məktəbində başa vurmuş, yaxşı təhsil almışdır. Çox gözəl yazı xətti var idi. Onun həyatda bir arzusu var idi azad yaşamaq insanların qayğısına qalmaq, on…

Ətraflı

Tariyel Umid

Dünyada heç bir qüvvə insanların qəlbində alovlanan vətənə sevgi atəşini söndürə bilməz.

Filologiya elmlər doktoru Sabir Nəbioğlu

Mən Tariyel Ümid (Pərdəşünas) Cəfər oğlu 1945-ci ildə Cənubi Azərbaycanın Əhər şəhərinin Dürmüşganlı kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşam.

1946-cı ildə ailəliklə Ağdam şəhərinə köçmüşük. Orta məktəbi və K/T mexanikləşdirmə texnikumunu Ağdam şəhərində bitirmişəm.

1964-cü ildə Bakı şəhərinə təhsilimi davam etdirmək üçün gəlmişəm.

1972-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitunun nəqliyyat fakultəsini,

1989-cu ildə Jurnalist sənətkarlığı İnstitununu bitirmişəm.

1968-ci ildən Cənubi Azərbay…

Ətraflı

Faşizm üzərində qələbənin 70 illiyi

Faşo sözü İtalyan sözü olub. Mənası yaşıl ot deməkdir. O vaxtlar İtalyan əyanları və zədaganları seyrə çıxarkən yaxşı atlar minər, əllərində bizim səməniyə bənzər yaşıl ot götürər və şadyanalıqla gəzintilərini xoş əhval-ruhiyə ilə keçirər və şadyanalıq edərdilər. Əslən alman millətindən olan Adlof Hitler həbsdə olarkən “nə etməli” kitabını yazır. Həbsdən azad olan kimi Hitler ətrafına alman faşistlərindən toplamalı olur. O, qısa bir vaxt ərzində çox güclü ordu yaratmağa nail olur. Eyni zamanda həddən artıq güclü silahla və hər cür qırıcı silahlara yiyələnir. Bütün yeraltı-yerüstü silah növlərinə mina, tank, top müxtəlif növlü avtomat, qırıcı və bombardımançı təyarələrə nail olur. Hitler çalışır qısa vaxt ərzində bütün avropanı, yaxın və…

Ətraflı

Səsimə səs verin fədai oğlanları

İnsan dünyaya azad gəlir onun azad yaşamaq hüquqi var. Vətənim İran Cənubi Azərbaycanda bütün varlıqları azad nəfəs almalı azad yaşamaq özünün istiqlaliyəti uğrunda azad mübarizəsini davam etdirməlidir. Dünyanın heç bir ölkəsində Cənubi Azərbaycanda baş verdiyi qədər inqilabi mübarizələr baş verməmişdir. Məşrutə hərəkatı Səttar xan Sərdari Milli inqilabı, Şeyx Məhəmməd Xiyabani qiyamı. 20 il ərəb işğalçılarına qarşı qılınc vuran Babək Xurəmidi, Heydər Əmioğlu mübarizəsi, Kişik xan Cəngəlilər hərəkatı, Məhəmməd Tağı xan üsyanı və ən nəhayət 1945-46cı il Seyid Cəfər Riqəvəri inqilabı bəşər cəmiyyətinin diqqət mərkəzində olmuşdur. 1945ci ilin 12 şəhrivər günü (3 sentyabr 1945) qeyd olunması bu mübarizədə S.C. Pişəvərinin yekdilliklə firqənin s…

Ətraflı

​21 fevral Beynəlxalq Ana Dili günüdür

21 Fevral bütün dünyada Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd olunur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 1999-cu ilin noyabrında Banqladeş səfirinin təşəbbüsü ilə fevralın 21-ni Beynəlxalq Ana Dili Günü elan edib. Hadisənin tarixi isə bir qədər də əvvələ gedir. 21 - 22 fevral 1952-ci ildə Pakistanda benqal dilinin qadağan edilməsinə etiraz olaraq keçirilən aksiyada polis və silahlı qüvvələrin müdaxiləsi nəticəsində 4 nəfər şəhid olub. Banqladeş nümayəndələri fevralın 21-ni məhz həmin şəhidlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti kimi Ana dili günü adlandırılması haqqında müraciət ediblər. YUNESKO-nun Baş Konfransında 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili Günü elan olunub və üzv ölkələrə bildirilib ki, həmin gün məktəblərdə, universitetlərdə Ana dilinin əhəmiyy…

Ətraflı

Mübariz şair Arif Səfanın vəfatının ildönümü ərəfəsində Sonuncu yadigarı – “Azadlıq”

Onun ötən ilin sentyabrında 85 yaşını qeyd edəcəkdik. Lakin taleyin amansız küləkləri martın 2-də Arif Səfanı da sıralarımızdan apardı. Bizə elə gəlir ki, mübariz və nəğməkar şair yenə sıralarımızdadır. Hər tədbirimizin daha canlı və maraqlı keçməsi üçün söz boxçasını açır, oradan təp-təzə dürlərindən çıxarıb xırdlayır, könüllərimizi oxşayır. Biz mövzuya vəfatının ili ərəfəsində qayıdacağıq. Amma elə bilirik ki, 1929-cu ildə Aşqabadda anadan olan, Seyid Əzim Şirvaninin ana tərəfdən nəticəsi, “21 Azər” inqilabının şahidi, Gənclər Təşkilatının fəaliyyətində iştirak edən, daim səmimiyyəti, firqəmizə qəlbən bağlılığı ilə seçilən, bu məhəbbəti poeziyasında, həmçinin şəxsi davranışında əyani göstərən Arif Səfamıza qalan bir borcumuzla da ödəm…

Ətraflı

«21 Azər» Hərəkatının 69-cu ildönümü qeyd olunub

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən İranlı Müharicərlər Cəmiyyətində ötən şənbə günü «21 Azər» Hərəkatının 69-cu ildönümü qeyd olunub. Mərasimdə cəmiyyət üzvləri olan hərəkat iştirakçıları, şahidləri və onların ailə üzvləri ilə yanaşı, tədqiqatçı alimlər, ziyalılar, media təmsilçiləri iştirak ediblər. Bu münasibətlə düzənlənən tədbiri İMC-nin sədr müavini Valeh Quluzadə açıb.

Öncə cəmiyyətin il ərzində dünyasını dəyişən üzvlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra İMC-nin sədri R.Hüseynzadənin «21 Azər» Hərəkatının 69-cu ildönümünə həsr olunmuş məruzəsi dinlənilib. R.Hüseynzadə bildirib ki, «21 Azər»ədək də 20-ci əsrdə İranda xalq hərəkatları, inq…

Ətraflı

Arif Səfa

Əziz oxucu!

Gəlin qısaca olaraq Arif Səfanın (Arif Qulu oğlu Hüseynovun) həyat və yaradıcılığına, onun yaşadığı ömür səhifələrinə və tərcümeyi halına nəzər salaq.

Arif Səfa kimdir?

Arif Qulu oğlu Hüseynov (Arif Səfa) 16 sentyabr 1929-cu ildə Türkmənistan Respublikasının, Aşqabad şəhərində anadan olub. Arif hələ uşaq olarkən 9 (doqquz) yaşa qədər ailəsi ilə birlikdə Aşqabad şəhərində yaşamışdırlar.

1938-ci ilin isti yay günlərinin birində axşamçağı, Arif evinin eyvanında dayanaraq qızıl güllərə və yaşıllıqlara bürünmüş həyətə tamaşa edərkən, atası Qulu kişi rəngi ağarmış şəkildə küçə qapısında görünür. Ağ yaylığı ilə üzünün və boynunun tərini silə-silə eyvana qalx…

Ətraflı

Fərəhnaz Şeybani

Tərcümeyi - hal

Fərəhnaz Şeybani Əhməd qızı 1963-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. Tibb işçisidir. 1982-ci ildə Bakı tibb məktəbini fərqlənmə diplomu ilə (qırmızı) bitirmişdir. 1982-ci ildən 2003-cü ilə qədər 1saylı stomotoloji polikilinikasında baş tibb bacısı vəzifəsində çalışmışdır. Poeziya həvəskarıdır. 16 ildir ki, könül duyğularını qələmə alır.

 

 

 

 

Vətən həsrəti

Vətəndən ayrı düşmüş qəriblərə, xüsusən atam Əhməd Şeybaniyə ithaf edirəm.

Vətəndən uzaqda yaşayırıq biz,
Həsrətdən alışır, yanır qəlbimiz.
Gərəkdir hər kəsdə olsun ləyaqət,
Vətənə məhəbbət, torpağa hörmət.

***

Vətən, …

Ətraflı

Yeni görüşlər arzusu ilə

Fərəhnaz Şeybani şeirləri ilə tanışlıq munis bil əl kimi Güney poeziyasının müasir salnaməsini gözlərim qarşısında varaqladı. Bu bir həqiqətdir ki, dünyanın demək olar ki, bütün xalqlarının həyatları həm hamar, həm də dərəli – təpəli keçidlərlə addımlamalı olmuşdur. Geniş sadalamağa yəqin ki, ehtiyac duyulmur. Yadelli işğalçıların, öz bəxtəvərlik saraylarını başqa xalqların madi-mənəvi sərvətlərinin qarəti üzərində qurmağa həris olan acgözlərin törətdikləri faciələrin ünvanları yaxşı məlumdur.

Keçən əsrin ortalarında müasir nəslin sələflərinin tale gəmisi, vətənin xoşbəxt həyatının şahidi olmaq ideaları tufanlı və qasırqalı ləpələri sahillərini döyəcləy…

Ətraflı

Xocalı soyqırımı

Xocalı soyqırımı bəşəriyyətin faciəsidir. 22 il öncə yəni 26 fevral 1992-ci ildə Xankəndindəki 366-cı rus hərbi alayı, Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin tabeliyində olan silahlı quruplar, özünü “Artsax xalq” ordusu adlandıran Dağlıq Qarabağ millətçi erməni birləşmələri Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağdakı Xocalı şəhərinə qəflətən hücum edib köməksiz, silahsız dinc mülkü əhalini tanklardan, avtomat silahlarından atəş açaraq amansızcasına məhv edirlər. Güllə boranından canlarını xilas etmək üçün meşəyə, dağa qaçan qoca, qadın və uşaqları təqib edərək qəddarlıqla, vəhşicəsinə qətlə yetiriblər. qətlə yetirdikləri canverən insanları xüsusi vəhçiliklə başlarının dərisini soymuş, müxtəlif bədən üzvlərini kəsmiş, gözlərini ç…

Ətraflı

Milli hüquq mübarizəsi və onun gələcək prespektivləri

İran İslam respublikası konstitusiyasının 15-ci maddəsinə əsasən İranda yaşayan milli etniklərin dillərindən mətbuat və kütləvi informasiya mərkəzlərində istifadə etmək, habelə onların ədəbiyyatlarını məktəblərdə tədris etmək azaddır. Bəhmən inqilabından 35 il keçməsinə baxmayaraq konstitusiyasının bu maddəsi xalqın xeyrinə olan bir çox başqa maddələr kimi, o cümlədən, siyasi, ictimai, mədəni cəmiyyət və partiyaların azadlığı nəinki, icra olunmamışdır, bəlkə də bilərəkdən onlara göz yumulmuşdur.

Cənab Həsən Ruhani, Prezident seçkilərindən öncə üçüncü bəyanatında İranı "Müxtəlif din və etniklərin ətirli bağı" adlandıraraq, öhdəlik götürdü ki, əgər prezident se…

Ətraflı

Çox millətli İran ölkəsində dövlətçilik və demokratiya problemı (İstibdaddan demokratiyaya keçid mərhələsi)

İran ərazisində qurulmuş dövlətlər dünyanın güc və mədəniyyət mərkəzlərindən olubdur. Bir neçə əsrdir ki, bura dünyanın aparıcı güclərinin diqqətindədir. Bir zamanlar İrandan qat-qat zəif olan dövlətlər bu gün iqtisadi-siyasi və teknoloji baxımından xeyli güclənmişdir. Amma qədim dövlətlərdən biri olmasına baxmayaraq İran çağdaşlaşa bilmir. Hərçənd məqsədimiz bu səbəblərə cavab tapmaq deyil Şahlıq üsul idarəetmə formasından teokratik rejimə keçmək ölkənin çağdaşlaşmasını daha da əngəllədi. Hazırki idarəetmə forması İranı orta əsrlər dövrünə sürüklədi. Əgər Məhəmməd Rza şah dövründə ölkə iqtisadiyyatına əsasən əcnəbi şirkətləri nəzarət edirdilərsə, indiki hakimiyyət dövründə isə rejimə məxsus şirkətlər və onların iqtisadi mənfəətlərini təmin…

Ətraflı