Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

ŞƏHİD ƏNUŞİRƏVAN İBRAHİMİ


 

İRANDA 20 - Cİ ƏSRDƏ MİLLİ AZADLIQ HƏRƏKATININ FƏAL İŞTİRAKÇISI, ŞƏHİD ƏNUŞİRƏVAN İBRAHİMİ

(1926 - 1987)

Azadlıq hərəkatının görkəmli nümayəndələrin - dən olan Ənuşirəvan Qəni oğlu İbrahimi 12 may

1926 - cı ildə Astara şəhərində anadan olmuş -

dur.Atasını inqilabi fəaliyyətinə görə Nəhavəndə sürgün edirlər.Ona görə də Ənuşirəvan ibtidai təhsilini Astarada almış, orta təhsilini isə atasının sürğündə olduğu Nəhavənddə davam etdirmişdir. Cənubi Azərbaycanda 21 Azər hərəkatı qali…

Ətraflı

ŞEYX MƏHƏMMƏD XİYABANİ


MƏŞRUTƏ İNQİLABININ DAVAMÇISI VƏ ÖZ İDEYALARI UĞRUNDA MÜBARİZƏ APARAN

ŞEYX MƏHƏMMƏD XİYABANİ

Azərbaycan tarixinin qızıl səhifələrində hər biri insan cəmiyyətinin təkamülü yolunda özünə - məxsus və layiqli rol ifa edən böyük insanların adı həkk olunmuşdur.Tarixin bu böyük şəxsiyyətləri bəşər həyatının bütün sahələrində-

istər siyasi, istər mədəni, istərsə də ictimai sahələrində çox gözəl müsbət təsirlər qoymuş,

xariqələr yaratmışdır.Azərbaycan öz qə…

Ətraflı

FOLKLORŞÜNAS ALİM MƏHƏMMƏDƏLİ FƏRZANƏ (QÖVSİ)

FOLKLORŞÜNAS ALİM MƏHƏMMƏDƏLİ FƏRZANƏ

(QÖVSİ)

Məhəmmədəli Əkbər oğlu Fərzanə 1923 - cü ildə Təbrizin Çayqırağı məhəlləsində anadan olmuşdur.Atası Təbrizin köklü nəslindən, anası isə Qaradağda yaşayan Çobanilər tayfasından olub.M.Fərzanənin atası 1905 - 1911 - ci illəri əhatə edən Məşrutə inqilabının iştirakçılarından idi.İlk təhsilini məhəllə məktəbində və mədrəsədə fars dilində alıb.1942 - ci ildə Təbriz Universitetindəki pedaqoji kurslarda təhsilini davam etdirmişdir. Onun anası savadsız olsa da , gözəl el ədəbiyyatı b…

Ətraflı

21 AZƏR ŞƏHİDİ HƏSƏN ZƏHİRİ

21 AZƏR ŞƏHİDİ HƏSƏN ZƏHİRİ

Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu Həsən Zəhiri 1921 - ci ildə (1300) Xoy şəhərində anadan olmuşdur.O, ibtidai təhsilini doğma şəhərində almış, orta təhsilini Təbriz şəhərində Firdovsi məktəbində başa çatdırmışdır.H.Zahiri bir il  ali mühəndislik məktəbində oxuduqdan sonra , 1941 - ci ildə (1320) Tehranın hərbi zabitlik məktəbinə daxil olmuş və iki il sonra məktəbi topçu leytenant rütbəsi ilə bitirmişdir.Təhsil dövründə həmişə birincilik qazanan Həsən Zəhirinin zəkası, hərbi fənlər və adi biliklərlə d…

Ətraflı

ŞAHSEVƏN QIZI SƏRİYYƏ


 

ŞAHSEVƏN QIZI SƏRİYYƏ

(1269;1890 - 1325;1946)

"Azərbaycan oğulları mənim intiqamımı alacaq -lar.Azadlıq ağacı şəhidlərin qanı ilə suvarıldıqda daha çox bar verəcəkdir."

Səriyyə Şahsevən qızı

Azərbaycan Milli Hökuməti dönəmində qəhrəmanlıq mücəssəməsinə çevrilən Şahsevən qızı Səriyyə 1325 - ci ildə (1946)  qəddar Məhəmməd Rza şah Pəhləvi rejiminə qarşı Ərdəbil və Müzəffərinin 15 km - də, Savalan dağının ətrafında yerləşən Sumərin kəndində 25 gün qəhrəmancasına vuruşmuş, düşmənə təslim olmurdu.Düş…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN MLLİ HÖKUMƏTİNİN GENERALI QULAM YƏHYA DANİŞYAN

AZƏRBAYCAN MLLİ HÖKUMƏTİNİN GENERALI

QULAM YƏHYA DANİŞYAN

(1906, Sərab - 1989 Bakı)

☆1286 - 1365☆

Azərbaycan Milli Hökumətinin qəhrəman fədaisi Danişyan Qulam Yəhya oğlu 1906 - cı ildə Sərab mahalının Əskərabad(Əsgəvar) kəndində yoxsul kəndli ailədində anadan olmuşdur.Ailədə özü ilə bərabər iki qardaşı və bir bacısı olmuşdur.Ağır vəziyyətdə yaşayan ailənin başçısı Bakıya, oradan da Rusiyaya işləməyə getmiş və qardaşları orada vəfat etmişdir..Atası yenidən Bakıya qayıtmış və neft mədənlərində fəhlə işləmişdir.Qulam…

Ətraflı

«Onu qeyri -adi gələcək gözləyirdi. . . »

«Onu qeyri -adi gələcək gözləyirdi. . . »

 Dr. Pərvanə Məmmədli

Suğra xanım Azəri (Cavadzadə) - 21 Azər Hərəkatının lideri, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin qurucusu və rəhbəri Seyid Cəfər Pişəvərinin bacısıdır. Hər iki Azərbaycanda və İraqda yaşayıb, işləmişdir. İctmai-siyasi fəaliyyətə maraq göstərmiş, ADF-nin fəal üzvlərindən olmuş, ictimai işlərdə çalışmışdır. Həyat yoldaşı Mirağa Azəri Azərbaycanın hər iki tayında  Dəmiryolu və körpüsalma üzrə mühəndis işləyibdir. Bu gün Azərbaycanda inşa edilmiş bir neçə körpü onun adı…

Ətraflı

QURBANƏLİ(QULU) SÜBHİ NURİ -

QURBANƏLİ(QULU) SÜBHİ NURİ

BABƏK KİMİ ÖLÜM VƏ CƏLLADA XOR BAXAN FƏDAİ FƏHLƏ

☆☆☆☆☆

(1286,1907 - 1326, 1947)

Babək iyirmi il igidcəsinə xalq mübarizəsini xəlifəyə qarşı etdikdən sonra, xain kimsənin əli ilə tutuldu, Bağdad şəhərinə xəlifənin yanına aparıldı.Xəlifə bir neçə sorğu cavabında Babəkdən eşitdiyi sarsıdıcı cavabdan hirslənərək, cəllada əmr etdi onun bir qolunu kəssin.Babək kəsik qolundan fışıltı ilə axan qanını üzünə sürtdü.

Xəlifə şaşq…

Ətraflı

Görkəmli Ziyalı Həsən Riyazi (İldırım) vəfat etdi

Görkəmli Ziyalı Həsən Riyazi (İldırım) vəfat etdi

1400-cü il avqust ayının 19- da görkəmli ziyalı, şair jurnalist və onkoloq Həsən Riyazı(ildırım) 63 ya.ında Covid-19 epidemya virusuna yuluxma səbəbindən Tehrandakı bir xəstəxanada hayatla əbədi vədalaşmışdır. Bu acı xəbər Azərbaycan Demokrat Firqəsi olaraq bizi də dərindən sarsıtdı.

O, Tehrandakı Azərbaycan Ədəbi Dərnəklərinin qurucularından biri idi və xərçəng xəstələrinə yoluxan yoxsul insanlara kömək edirdi. Heç vaxt bu barədə adının çə…

Ətraflı

MƏMMƏDƏLİ MÜSƏDDİQ

MƏMMƏDƏLİ MÜSƏDDİQ

(1922 - 1997)

Məmmədəli Hüseyn oğlu Müsəddiq 1922 - ci ilin mart ayının 21 - də Cənubi Azərbaycanın Gərməri vilayətinin Yengicə kəndində( Bərvanə Yengicəsi) anadan olmuşdur.O, ilk təhsilini əvvəl dini mədrəsədə, sonradan isə Yengicədə dövlət məktəbində almışdır.Ailəsi Miyana şəhərinə köçdükdən sonra təhsilini orada davam etdirmişdir.10 yaşına qədər M.Müsəddiq kənddə, ondan sonra 24 yaşına qədər Miyana şəhərində yaşamışdır.Ailənin üçüncü övladı olan Məmmədəli hələ kiçik yaşlarından öz böyük marağı ilə qardaşla…

Ətraflı