Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Firidun İbrahimi XX əsrin

Firidun İbrahimi XX əsrin

görkəmli ictimai-siyasi xadimlərindən biri kimi

    Bu da bir həqiqətdir ki, tarixdə ictimai-siyasi xadimlərin, tanınmış şəxsiyyətlərin cəmiyyət həyatında oynadıqları rol hər zaman alimlərin, mütəfəkkirlərin, bir sözlə tanınmış simaların, hətta ayrı-ayrı fərdlərin olsun belə diqqət mərkəzində saxladığı məsələlərdən biri olub. Bu gün də bu anlayış öz aktuallığını saxlamaqdadır.Tarixdə ictimai-siyasi xadimlərin, tanınmış şəxsiyyətlərin formalaşmaları haqda indiyə kimi müxtəlif fikirlər irəli sürülüb və o …

Ətraflı

Firudin İbrahimi - 27 yaşında baş prokurorluqdan dar ağacına -

Firudin İbrahimi - 27 yaşında baş prokurorluqdan dar ağacına -

ARAŞDIRMA

22 Oktyabr, 2018  14:46

  İsmayılov Sədrəddin Soltan oğlu

Bakı. 22 oktyabr. REPORT.AZ/ Gənclik Azərbaycan tarixində əvəzsiz rol oynayıb. Məşrutə hərəkatının liderləri, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, Azadıstanın, Azərbaycan Milli Hökumətinin və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa edənlər – Azərbaycan Respublikasının qurucuları əsasən gənclər olublar. Onun faciəsini əks etdirən ən təsirli  “Azərbaycan, mənim baxtsız anam oy...” şeir…

Ətraflı

İranlı Mühacirlər Cəmiyyətində Saminə Hidayətqızı ilə görüş

İranlı Mühacirlər Cəmiyyətində Saminə Hidayətqızı ilə görüş

Yazıçı, jurnalist. publisist və şairəyə İMC-nin diplomu təqdim edildi

Ötən şənbə günü “İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyində yazıçı, jurnalist, publisist və şairə Saminə Sadığova (Saminə Hidayətqızı) ilə görüş keçirilib. Tədbiri qurumun sədri, əməkdar jurnalist Rəhim Hüseynzadə açaraq deyib ki, cəmiyyətin  qadınlar təşkilatının təşəbbüsü ilə düzənlənən tədbirə dəvət olunan Saminə Hidayətqızını 45 il əvvəl Neftçala rayon qəzetində şöbə müdiri…

Ətraflı

TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏRİMİZ: FİRUDUN İBRAHİMİ

 

 TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏRİMİZ: FİRUDUN İBRAHİMİ

 Firudun İbrahimi 1918-ci ilin noyabr ayının 21-də Cənubi Azərbaycanın Astara şəhərində anadan olmusdur. Atası Qəni İbrahimi dövrünün qabaqcıl ziyalılarından biri olmuşdur. O,“Ədalət Firqəsi” yaradıldıqdan sonra bu firqənin Astara şəhər təşkilatını qurmuşdur. Qəni İbrahimi siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilmişdir. Təbrizdə və Tehranda həbsxanalarda saxlanılmışdır. Uzun müddət həbsdə olmuş, sonra xəstə olduğu üçün həbsdən azad edilmişdir, Qəni İbrahimi 1944 –cü ildə İran Tudə Par…

Ətraflı

FİRİDUN İBRAHİMİ:

 FİRİDUN İBRAHİMİ: TARİXİ ŞƏXSİYYƏTİN BƏDİİ OBRAZI

Azad fikirli olmaq, xalqın dərdinə yanmaq, milləti qəflət yuxusundan oyatmaq, müstəqil dövlət yaratmaq istəyi Firudin Qəni oğlu İmrahiminin həmişə qanında və canında dolaşırdı. Bu fikirlər onu rahat buraxa bilməzdi, çünki o, xalqının halına yanan igid oğul idi. Firudin İmrahimi Azərbaycan xalqının ölməz vətənpərvər qəhrəmanıdır.

        Azərbaycanın Firudin İbrahimi kimi ölməz oğlunu xalqa daha yaxşı tanıtmaq üçün bir sıra y…

Ətraflı

Firidun Ibrahimi hərbi məhkəmədə:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Coşğun Çay” Rmanından

Müəllif: Dr.İbrahim Darabi

Firidun Ibrahimi Qondarma hərbi məhkəmədə:

Gələcək zəhmətkeşlərindir!

Təbriz həbsxanasında altı ay işkəncə edildikdən sonra Firidun İbrahoimi Tehranın Qəsri-Qacar zindanına aparıldı. Məhbusları işkəncə etməkdə Qəsri-Qacar həbsxanası rəisinin böyük məharəti var idi. Bu zindanda bir məhbus təslim, tovbə və etiraf etmədən,  oradan alnıaçıq, sağlam xilas ola bilməzdi.…

Ətraflı

АЗЕРБАЙДЖАН ПРЕДЛАГАЕТ ...​

АЗЕРБАЙДЖАН ПРЕДЛАГАЕТ ...​
21 ноября 1918 года состоится 100-летие выдающегося государственного деятеля, дипломата, адвоката, журналиста, публициста, поэта, следователя, мученика, национального героя иранского народа Фирудина Ибрахими. Генеральный прокурор Демократической партии Азербайджана и Национальное правительство, одна из самых выдающихся деятелей азербайджанского движения, беседовал со своими читателями, которые никогда не забывали об образе жизни и борьбе с Фирудином Ибрагимом,…

Ətraflı

Фирудин Ибрахими,

НЕСКОЛЬКО ШАГОВ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОСТА БРАВЕЗЫ, ОДИН ИЗ ГОСУДАРСТВ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЮЖНОЙ АФРИКИ В 27 ЛЕТ

Фирудин Ибрахими, член Центрального комитета Демократической партии Азербайджана (Милли Меджлис), член парламента Южного Азербайджана (1918-1947), является одним из моджахедов, еще не знакомых с жизнью и услугами.…

Ətraflı

Azadlıq aşiqi, gerçək vətənpərvər, fədakar istiqlal mücahidi

Azadlıq aşiqi, gerçək vətənpərvər, fədakar istiqlal mücahidi

27 YAŞINDA GÜNEY AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN RƏHBƏRLƏRİNDƏN BİRİ OLMUŞ FİRUDİN İBRAHİMİNİN DİPLOMATİK FƏALİYYƏTİNƏ QISA BİR NƏZƏR

Azərbaycan Demokrat Firqəsi (Partiyası) Mərkəzi Komitəsinin üzvü, Güney Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndəsi Firudin İbrahimi (1918-1947) bu günədək həyatı və xidmətləri tam öyrənilməmiş mücahidlərimizdəndir. 

Onun haqqında 1945-1946-cı illərdə Azərbaycan Milli Hökumə…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN DANIŞIR…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              AZƏRBAYCAN DANIŞIR…

 
 21 noyabr 1918-ci ildə dünyaya göz açan görkəmli dövlət xadimi, diplomat, hüquqşünas, jurnalist, publisist, şair, təhqiqatçı, şəhid, İran xalqlarının milli qəhrəmanı Firudin İbrahiminin 100 illik yubileyi  keçiriləcək.  21 Azər Hərəkatının ünlü simalarından sayılan Azərbaycan Demokrat Firqəsinin və Milli Hökumətin baş prokuroru, çoxşaxəli həyat və mübarizə yolu heç zaman unudulmayan Firudin İbrahimi ilə xəyalən etdiyim söhbəti …

Ətraflı