Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Blog posts : "Məqalələr"

Şair Mirzə Mehdi Şukuhi

Şair Mirzə Mehdi Şukuhi

XIX əsrin ikinci yarısında yaşayıb yaratmış şairlərimizdən biri Mirzə Mehdi Şukuhidir. Cənubi Azərbaycanda Təbriz və Marağa şəhərində ömür sürmüş şair, ərəb və fars dilində təhsil alsa da yaradıcılığında əsasən öz ana dilində Azərbaycan dilində şeirlər, qəzəllər, məsnəvi, həcv və s. yazmışdır. Onun əsərləri “Süsəd – bənd adlı divanında çap olunmuşdur. Mirzə Mehdi Şukuhi çox əvvəllər “Naşi” təxəllüsü ilə məşur olmuşdur. Sonralar Şukuhi təxəllüsünü seçmişdi. Şair ərəb…

Ətraflı

Tariyel Ümid İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti ədəbi birliyin sədri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firqə eşqim!

Biletinin sətirləri

Ümid olan arzu olan.

Sırasında nəsil-nəsil

Oğlu olan, qızı olan.

Firqəm salam!

Hizbim salam!

Sən yenə də səngərlərdə

Yaşa doldun.

Mən səninlə doğulmuşdum,

Bu gün sənlə yaşıd oldum.

Doğma firqəm,

Əziz hizbim.

Məni dinlə;

mənim sözüm, söhbətim var

Bu gününlə.

Bu gününə gəlib çata

Bilməzlərin,…

Ətraflı

İran İslam Respublikasında kooperasiya haqqında

İran İslam Respublikasında kooperasiya haqqında

Soltanəli Mirzəzadə

Ölkədə yaradılmış İslam iqtisadi quruluşunun əsas tərkib hissələrindən hesab edilən kooperativ məsələsilə əlaqədar İslam Kooperasiya Nazirliyinin təsis edilməsi haqqında qanun layihəsi hazırlanmış və bu layihə məclis tərəfindən təsdiq edilmişdir. Nazirliyin əsas vəzifəsi “İslam kooperasiya prinsiplərini hazırlayıb həyata keçirmək, onu lazımi istiqamətə  yönəldib genişləndirmək və bütün ölkədə kooperativ hərəkatı…

Ətraflı

İranda olarkən 12.08. 19992-ci il Kərimov (Dasi)Səyyad Ağami oğlu

 

Dasi (Kərimov) Ağaminin inqilabi fəaliyyəti

Mən, atamdan, onun inqilabi fəaliyyətindən yazmağı özümə borc bilirəm.

Dasi (Kərimov) Ağami Əbdülkərim oğlu, 1900-cu ildə Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil vilayətinin Hüşnə kəndində əkinçi ailəsində anadan olmuşdur. O, Məşrutə inqilabından sonra, 1911-ci ildə yoxsulluq üzündən öz valideynləri ilə birlikdə Şimali Azərbaycana, indiki Bülbülə qəsəbəsinə (kəndinə) mühacirət etmişdir. Ağami Əbdülkərim oğlu qısa bir vaxtda valideynlə…

Ətraflı

Vətən oğlu Neçə ilin ayrılığından sonra görüşdüyümüz vaxtlara təsadüf edir.

 

 

Keçən keçdi, ürək coşdu, alışdı.

Gələcəkdən danış, yaz, vətən oğlu.

Uzaq qardaş yaxınlaşıb, danışdı,

Qələmə al, qoy yaransın

Qələmindən söz, vətən oğlu

 

Biz salam göndərdik sağ vətəndaşa,

Yağıyla döyüşən igid qardaşa.

Xəzan payız keçdi, qış çatdı başa,

Bahar nəfəsilə yaz, vətən oğlu.

 

Uca dağlarbaşı daim-qar olar,

Birlikdə düşməni əyib hər zaman.

Ayrılığ olmasın aman…

Ətraflı

İran İslam Şura Məclisi torpaq islahatı haqqında rolu

 

İran İslam Şura Məclisi torpaq islahatı haqqında rolu

(1979-1982-ci illər)

Soltanəli M irzəzadə

  3 - ci hissə

Torpaq islahatı qanununun maddələrinin, nəinki İslam qanunları, həm də hüdudu cəhətdən düzgün və ədalətli olduğunu həm komissiya üzvləri, həm də həyatı reallıqlar təsdiq etmişdir. Məsələn, komissiyanın üzvlərindən biri olan ayətullh Meşkini “Keyhan” qəzeti müxbirinin suallarına cavabında göstərirdi ki; “... mülki, hüquqi və digər bərabərsizliklər bir-bi…

Ətraflı

Yer qurdu

 

 

 

Yer qurdu

Çulğalanir, çulğalanir,

Vətəndaşlar,vətəndaşlar

Lığa batan vətəndaşlar,

Özün satan vətəndaşlar.

Bağlanıblar hamılığdan,

Görünməyən bir zəncirə.

Göz tikiblər bütün ellər,

Bir ocağa bir təndirə.

Istəyirlər istiliyi,

Kimsə quran bir ocaqda.

Odun yiğmaq istəmirlər,

Ocaq qurmaq,istəmirlər.

Istəmirlər azadlığıi,

Azad ola kimsələrdən.

Bir pay kimi yetişməsin ,

Qurtulu…

Ətraflı

İran İslam Şura Məclisi torpaq islahatı haqqında rolu (1979-1982-ci illər)

Soltanəli Mirzəzadə

2- ci hissə

Komissiyasının əsas vəzifəsi İslam qayda-qanunları əsasında torpaq islahatı qanun layihəsi hazırlamaq idi. Həmin üçlər komissiyasının başçılığı altında hazırlanmış layihə Xomeyninin nəzərinə çatdırıldıqdan sonra, 1980-cı il aprel ayının 9-da (14 fərvərdin 1359-cu il) İnqilab Şurasında təsdiq edildi.

Qanun layihəsi İslam Şura Məclisinin müzakirəsinə verilənədək, ilk növbədə, torpaqlar haqqında hesablanma…

Ətraflı

İran İslam Şura Məclisi torpaq islahatı haqqında rolu (1979-1982-ci illər)

 

SULTAN ƏLİ MİRZƏZADƏ

Açar sözlər: İslahatın qanunləşdirilməsi, verilən vədlər, onun icrası

İranda İslam İnqilabının qələbəsindən sonra, ölkənin daxili iqtisadi həyatında baş verən dəyişiklər, həyata keçirilən tədbirlər, ölkənin iqtisadi həyatına dair Şura Məclisinin qəbul etdiyi normativ aktların aradırılıb təhlili və tədqiqi göstərir ki, İran iqtisadiyyatı XX əsrin 1-ci yarısında əsasən, yarımmüstəmləkə ölkələrinə xas olan cəhətlərini saxlamaqda davam edirdi, İran g…

Ətraflı

Şeri usta Cavad Əqiliyə ittihaf edirəm

Daşçı Cavad

İlhamım qanadlı quş olub yenə
Haggın dargahından doldu qəlbimə
Dedi ,ey şahsoltan yaz ki, bir əsər
Dastan tək dillərdə söylənsin əzbər
Sənət dargahından incilər yarat
Yatmış govharkanı yuxudan oyat.
Müxtəsər söhbət aç Daşçı Cavaddan
Əsirlər geçsə də çıxmasın yaddan.
Bu usta əlində xırda diləklər
Daş divar ustündə düzürdü mərmər
Onun vətənidi şəhri Həmədan 
Bakıda tapmıshdi özünə məskən
Dövranl…

Ətraflı

S. C. Pişəvəri Fəxri Xiyabanda və Yevlaxın Aran qəsəbəsində anıldi

“İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyi görkəmli inqilabçı, ictimai-siyasi xadim, jurnalist, yazıçı, naşir, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaradıcısı və rəhbəri, Milli Hökumətin baş naziri Seyid Cəfər Pişəvərinin əbədiyyətə qovuşmasının 70, anadan olmasının 125 illiyi ilə əlaqədar tədbirlər planı tərtib edib. Bunların reallaşdırılmasına anım mərasimləri ilə başlanılıb.

Bu məqsədlə iyunun 9-da paytaxdakı Fəxri Xiyabana ba…

Ətraflı

Kərimov Səyyad Ağami oğlunun 85-ci təvəllüd gününü təbrik edirik!

Səyyad Kərimov (Dasi) 85 il

Kərimov Səyyad Ağami oğlunun 85-ci təvəllüd gününü təbrik edirik

Yoldaş Səyyad Kərimov zəhmətkeş və inqilabçi bir atanın oğludur. Səyyadın atası Ağami Dasi Əbdülkərim oğlu 1900-cu il Ərdəbil  vilayətin Hüşnə kəndində əkinçi ailəsində anadan olmuşdur. Məşrutə inqilabından sonraki İranda iqtisadi çətinliklər, və eyni halda  Bakıda neft sənayei inkişafı ilə əlaqədar, Ağaminin ailəsidə çoxsaili İranlilər kimi işləmək üçün Bakı səmtinə getməli oldula…

Ətraflı

Yoldaş Firidun İbrahiminin şəhid olmasının 70 illiyi münasibətilə

“Gələcək alın tərli ilə yaşayan insanlar üçündür. Gələcək əliqabarlı insanlar üçündür. Bilməlisiniz ki, həmin qabarlı əllər bütün həbsxanaları dağıdıb, cəllaları və zülmkarları məhkəmə masası arxasında oturdacaqlar.Gün gələcək əsarətdə yaşayan İran xalqları, zəhmətkeşləri başqalarının hesabına yaşayan vəhşi müstəmləkəciləri ki, onların əsarətində yaşayan xalqları öz insanı, milli hüquqlarından məhrum edib, onların həyat və milli-mədəni haqlarını tapdalayarayaraq, təkcə təbii sərvətləri deyil…

Ətraflı

Firidun İbrahimi - Azərbaycanın danışan dili, Firidun İbrahimi şəxsiyyəti-iftixarlı tariximizin parlaq səhifəsi

Azərbaycan xalqının ləyaqətli oğlu Firidun İbrahimi Azərbaycan Demokrat Firqəsinin  Mərkəzi Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndəsi, Milli Hökumət zamanında Azərbaycanın Baş prokuroru olmuşdur. 

O, 21 noyabr 1918-ci il tarixində Astara şəhərində dünyaya gəlmişdir. Firidun İbrahimi 1941-ci ildə, Tehran universitetinin hüquq fakültəsində təhsil aldığı zaman, İran Xalq Partıyasının sıralarına qoşulmuşdur. O, tələbə hərəkatında fəal şəkildə iştirak et…

Ətraflı

İranda qədim tariximizə aid ana dilimizdə ilk əsər Müjdəçisi Milli Qəhrəmanımız Firidun İbrahimidir

Uşaqlıq və yeniyetməlik çağlarımın oylağı qədim Gəncədə iki ata yurdumuz qalıb. Birincisi özündə həyatımın ilk altı, digəri on iki ilinin xatirələrini yaşadır. Kövrək dünyamın hər iki mərhələsi ilə üzbəüz qalanda nədənsə sayca azı ilə söhbətləşməyi üstün tuturam. Hərçənd o 12 ildən də danışmaqla qurtarmaz.

Yaddaşımda daha çox qalanı isə Namazallılar məhəlləsindəki qonşularımızın Gəncə çayı sahilindəki köhnə tikililəri yaz, payız se…

Ətraflı

Onu ilk dəfə Təbrizdə - Azərbaycan Demokrat Cavanlar Təşkilatının qurultayında görmüşəm

İllər nağıllarda deyildiyi kimi sanki quş qanadında pərvaz edir. Tezliklə Firidun - sevərlərin iştirakı ilə anım mərasiminə toplaşacağıq. Ona hüsn-rəğbətlərin saya gəlməzliyinə istinadən bilirəm ki, tədbirdə qələbələlik hökm sürəcək. Üstəlik bu qəbildən çoxsaylı insanların qınağına da tuş gələcəyik. Çünki Firidun İbrahimi o taylı, bu taylı milyonların qəlbində özünə əbədi məskən salan, qibtə ediləcək şəxsiyyətlərdəndir.…

Ətraflı

Mən Firidun İbrahimi adını, soyadını daşıyıram Şərəfli irs

Mən, əmim Firidun İbrahiminin adını, soyadını daşıyıram. Bu ismi mənə atam - haqq, ədalət uğrunda mübariz, Ənuşirəvan Qəni oğlu verib. Gözümü dünyaya açandan evimizdə zəngin kitabxana, qalaq-qalaq qəzetlər, jurnallar görmüşəm. Atam ağlım kəsəndən babamdan - Qəni kişidən də danışıb, amma əmim barədə söhbətləri bitib - tükənməyib. Onda bilmişəm ki, xalqımızın şərəf salnaməsini yaradanlar sırasında olan bir nəslə mənsubam.

Ətraflı

Ermənilər itkilərin yeni sayını açıqladı Qarabağ separatçıları 14 tanklarınin məhv edildiyini bildirir.

Cəbhə xətti Cəbhə xəttindəki son döyüşlər zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin itkilərinin yeni sayı açıqlanıb. ANS PRESS-in məlumatına görə, Dağlıq Qarabağ separatçı rejimi bildirib ki, ağır döyüşlər zamanı "Dağlıq Qarabağ ordusu"nun 29 hərbçisi ölüb (7 zabit, 22 çavuş və müqaviləli hərbçilər və əsgərlər), 101 hərbçisi isə (20 zabit, 81 çavuş və müqaviləli hərbçilər və əsgərlər) yaralanıb. Həmçinin bildirilir ki, itkin düşən hərbçilərin sayı 28 nəfərdir. Hərbi texnikaya gəlincə, Qarabağ separ…

Ətraflı

Şəxsiyyətin yeni kefiyyətlərlə yenidən təşəkkülü barədə bir-iki söz

Mövzunun şərhindən əvvəl şəxsiyyətin təşəkkülü ilə bağlı “öyüd-nəsihətlər” və “tərbiyəvi nümunə” barədə bir – iki söz demək istəyirəm.

“Öyüd və nəsihətlər” uzun müddətli həyat təcrübələrindən hasil olmuş müdrik deyimlərdir. Ancaq tərbiyəvi vasitə kimi öyüd və nəsihətlərin hərəkət verici təsir gücü, demək olar ki, kifayətləndici deyil. Öyüd və nəsihətlərlə daha çox ahıl insanlar maraqlanırlar. Köhnəliyi sevməyən müasir gənclərimizi öyüd və nəsihətləri…

Ətraflı

Qayıtdım

Qayıtdım

Kağız üzərində cəm olmuşdu el,
Qocalı, cavanlı, qızlı gəlinli.
Otuz il əvvəlki çəkilkən şəkil,
Bu gün həm doğmadı həm də sevimli.

Əl boyda şəklin düşüb izinə,
Ərsəyə çatdığım elə qayıtdım.
Atamın yurdunda ocaq yerinə,
Çağlayan, kükrəyən selə qayıtdım.

Gəldi göz önümə qəlbin ilhamı.
Yadıma saldıqca toyu bayramı,
O vaxta vədəyə ilə qayıtdım.

Ataş bulağında dayandım bir az
Qışdı, geyinmişdi h…

Ətraflı

20 blog posts