Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Blog posts : "Məqalələr"

AZƏRBAYCAN DANIŞIR…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              AZƏRBAYCAN DANIŞIR…

 
 21 noyabr 1918-ci ildə dünyaya göz açan görkəmli dövlət xadimi, diplomat, hüquqşünas, jurnalist, publisist, şair, təhqiqatçı, şəhid, İran xalqlarının milli qəhrəmanı Firudin İbrahiminin 100 illik yubileyi  keçiriləcək.  21 Azər Hərəkatının ünlü simalarından sayılan Azərbaycan Demokrat Firqəsinin və Milli Hökumətin baş prokuroru, çoxşaxəli həyat və mübarizə yolu heç zaman unudulm…

Ətraflı

“Vətən yolunda” qəzeti və Mirzə İbrahimov

“Vətən yolunda” qəzeti və Mirzə İbrahimov

19 Noyabr 2012.   yönətici   Yorum yoxdur

Pərvanə Məmmədli

Mirzə Cəlildən sonra Arazı keçən, “o taya ana dili aparan” (Yaşar Qarayev), Təbrizdə qəzet nəşr eləyən ikinci ədibimiz Mirzə İbrahimov oldu!
Məhz Güney mövzusuna sədaqəti onu nasirlərimiz içində hamıdan ayırdı. Mirzə İbrahimov o taya ana dilini aparmaqla yanaşı, Təbrizdə ana dilində nəşr  olunan “Vətən  yolunda” adlı qəzetinin də bünövrəsin…

Ətraflı

SÜLH LİBASINDA EDAM MONOLOQU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜLH LİBASINDA EDAM MONOLOQU

Meydan həmin meydan idi. Minlərlə insanın onun başına toplaşdığı meydan. Ədaləti üstün tutub daim haqqı tapdananların yanında olduğundan ona inanır, millət yolunda fədakarcasına çarpışan gəncin xalqı zülm və işgəncədən xilas edəcəyinə arxalanırdılar. O isə insanların sevgi və rəğbətindən daha da ruhlanır, – istibdada son qoyaq, – deyib gecəni-gündüzə qataraq yorulmaq bilmədən çaışırdı. Milli Hökumətin qər…

Ətraflı

Mirzə İbrahimov yaradıcılığında İran Azərbaycanı

Mirzə İbrahimov yaradıcılığında İran Azərbaycanı

 

Mirzə İbrahimovun İran Azərbaycanından bəhs edən əsərləri indi də aktualdır. Yazıçı “Gələcək gün” romanında yazır ki, “o gün gələcək. Azərbaycan xalqının da üfüqündə günəş doğacaq”.

“Haray” proqramının qonağı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, Filologiya üzrə fəlsəfə doktor…

Ətraflı

Şəhid Firidun İbrahimi’nin xatirəsinə

Şəhid Firidun İbrahimi’nin xatirəsinə

 

Həbib Sahir: Sənin izin, kölgən qalmış Astara’nın baharında

Firidun İbrahimi Astara’da anadan oldu. Tehran Üniversitəsində huquq qurtardı. Milli Hökümətin dadsitanı olan bu yazıçı və qəzetəçi Fədayi, Milli Hökümətin qanlı xəzanından sonra 1326da Şah höküməti tərəfindən e’dam edildi. Ölümlə qəhrəmanca qarşılaşması, İbrahimi’ni unudulmaz bir xalq dəstanına çevirdi.

 

 

Ətraflı

Firidun ebrahiminin əziz xatirəsinəFiridun ebrahiminin əziz xatirəsinə::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar ağaci ona baş əidi. Hekayə

Elyar Polad

Firidun ebrahiminin əziz xatirəsinə:

    Baharın son ayının ilk günü Təbrizin havaları isinsədə, zindan zerzəmidə yerləşdiy üçün hələ bəndin duvarları qış soyuğundan ayılmamışdı. eni uç uzunu dörd metr olan yer köhnə ədyalla örtülmüşdü. duvarları kir basmış, əyri-üyrı bəlli olmayan cızıqlar duvara əibəcər görkəm verəmişdi. tavanda əlçatmaz hündürlükdə balaca bir işıq lampası öləzi…

Ətraflı

Azerbaycan Milli Høkumetinin qehremani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azerbaycan Milli Høkumetinin qehremani.

 

 21 Azer herekati, Azerbaycan tarixinin shanli ve sherefli sehfelerindendir.

 Cenubi Azerbaycanda , 1945-ci il dekabrin 12-de yaranan ve bir il sonra, xarici quvelerin tesiri ile suquta yetirilen, Azerbaycan Milli Høkumetinin, onun uzvulerinin qehremanligi, fealiyyeti her zaman Cenubi ve Shimali Azerbaycanda, elecede dunyan her bir nøqtesinde yashayan azerbaycanlilar arasinda…

Ətraflı

ASTARALI YURDDAŞIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTARALI YURDDAŞIM

Azərbaycan Demokratik Firqəsinin tanınmış simalarından sayılan,Milli Hökumətin Baş Prokuroru olmuş,ömrünün gənc
yaşlarında mənfur şah rejimi tərəfindən ölüm hökmünə məhkum edilərək dar ağacından asılaraq edam olunmuş Güneyli Astaralı
yurddaşımız Firudin İbrahiminin əziz xatirəsinə ithaf olunmuşdur

ASTARALI YURDDAŞIM

Şanlı zəfər tarixindir İyirmi bir Azərin,

Ətraflı

Firudin İbrahimi və azərbaycançılıq

Firidun Ibrahimi “Azərbaycan danışır...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firidun Ibrahimi 

“Azərbaycan danışır...

İftixarlı tariximizdən bir neçə parlaq səhifə” 

 

   Müqəddimə (1)

 “Ey ölməz Azərbaycan, başını uca tut, yaşa və əbədi var ol!”

Şeyx Məhəmməd Xiyabani

 Xəyal etməzdim ki, bir sıra mərkəzi qəzetlərin və eyni zamanda hər məhəllənin başında böyük rüsvayçılıq təbillərini döyən, qaranlıq və nalayiq keçmişləri  hamıya məlum olan bir …

Ətraflı

Firidun İbrahimi - Azərbaycanın danışan dili.

Firidun İbrahimi - Azərbaycanın danışan dili.

Firidun İbrahimi şəxsiyyəti - iftixarlı

tariximizin parlaq səhifəsi

 

Azərbaycan xalqının ləyaqətli oğlu Firidun İbrahimi Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Mərkəzi Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndəsi, Milli Hökumət zamanında Azərbaycanın Baş Prokuroru olmuşdur.

O, 21 noyabr 1918-ci il tarixində Astara şəhərində dünyaya gəlmişdir. Firidun İbrahimi 1941-ci ildə, Tehran unive…

Ətraflı

Validə Ərdəbili

 

 

 

 

 

 

 

 

Validə Ərdəbili

Siyasi xadim, tarixçi alim, İran Mühacir Cəmiyyətinin sədrlərindən olmuş, Seyid Cəfər Pişəvəri hərəkatının sadiq fədaillərindən biri, atam Lütvəli Ərdəbili Fələkiyə ithaf edirəm.

 

Ay ata

Həsrət qaldın Sığırlının yelinə,

Köhlən atın minəmmədin belinə.

Pənah etdin Azərbaycan elinə,

Qərib eldə mühacirət yaşadın.

 

Qara qəlbdə minbir dilək tutanlar…

Ətraflı

İran Azərbaycanının əncümənlərinin təşkili və faəliyyəti

Soltanəli Mirzəzadə

 

İran Azərbaycanının əncümənlərinin təşkili və faəliyyəti

(1945-1946-cı illər)

İran Azərbaycanı xalqının  ilk dövlət hakimiyyətinin yerli orqanı olan əncümən 1906-cı ilin axırlarında Təbrizdə təşkil edilmişdir. Təbriz şəhərinin əncüməninin təşkili bütün İran ərazisində əncümənlər yaradılması üçün bir başlanğıc olmuşdur. Belə ki, Təbrizdə əncümən yaradılandan sonra, Tehranda, İsfahanda, Kirmanda, Rəştdə, Məşhəddə, Şirazda və İranın başqa şəh…

Ətraflı

1945-1946-cı illərdə iki gənc inqilabçının başına gələn hadisələrdən

1945-1946-cı illərdə iki gənc inqilabçının başına gələn hadisələrdən

Kərimov Səyyad Ağami oğlu (Dasi)

Niyazi özü və Ənuşirəvan haqqında başlarına gələn əhvalatları nəql edib deyirdi:

Tehran hökumətinin 1946-cı ilin dekabrında vətənimizə xaincəsinə qəflət basqınlardan Mərkəzi Komitənin tapşırığı ilə Təbrizin yaxın şəhərlərindən birinə məxfi tapşırığa göndərilmişdik. Biz bir neçə tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra bəd xəbər eşitdik. Bizə bu bəd xəbəri q…

Ətraflı

Şair Mirzə Mehdi Şukuhi

Şair Mirzə Mehdi Şukuhi

XIX əsrin ikinci yarısında yaşayıb yaratmış şairlərimizdən biri Mirzə Mehdi Şukuhidir. Cənubi Azərbaycanda Təbriz və Marağa şəhərində ömür sürmüş şair, ərəb və fars dilində təhsil alsa da yaradıcılığında əsasən öz ana dilində Azərbaycan dilində şeirlər, qəzəllər, məsnəvi, həcv və s. yazmışdır. Onun əsərləri “Süsəd – bənd adlı divanında çap olunmuşdur. Mirzə Mehdi Şukuhi çox əvvəllər “Naşi” təxəllüsü ilə məşur olmuşdur. Sonralar Şukuhi təxəllüsünü seçmişdi. Şair ərəb…

Ətraflı

Tariyel Ümid İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti ədəbi birliyin sədri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firqə eşqim!

Biletinin sətirləri

Ümid olan arzu olan.

Sırasında nəsil-nəsil

Oğlu olan, qızı olan.

Firqəm salam!

Hizbim salam!

Sən yenə də səngərlərdə

Yaşa doldun.

Mən səninlə doğulmuşdum,

Bu gün sənlə yaşıd oldum.

Doğma firqəm,

Əziz hizbim.

Məni dinlə;

mənim sözüm, söhbətim var

Bu gününlə.

Bu gününə gəlib çata

Bilməzlərin,…

Ətraflı

İran İslam Respublikasında kooperasiya haqqında

İran İslam Respublikasında kooperasiya haqqında

Soltanəli Mirzəzadə

Ölkədə yaradılmış İslam iqtisadi quruluşunun əsas tərkib hissələrindən hesab edilən kooperativ məsələsilə əlaqədar İslam Kooperasiya Nazirliyinin təsis edilməsi haqqında qanun layihəsi hazırlanmış və bu layihə məclis tərəfindən təsdiq edilmişdir. Nazirliyin əsas vəzifəsi “İslam kooperasiya prinsiplərini hazırlayıb həyata keçirmək, onu lazımi istiqamətə  yönəldib genişləndirmək və bütün ölkədə kooperativ hərəkatı…

Ətraflı

İranda olarkən 12.08. 19992-ci il Kərimov (Dasi)Səyyad Ağami oğlu

 

Dasi (Kərimov) Ağaminin inqilabi fəaliyyəti

Mən, atamdan, onun inqilabi fəaliyyətindən yazmağı özümə borc bilirəm.

Dasi (Kərimov) Ağami Əbdülkərim oğlu, 1900-cu ildə Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil vilayətinin Hüşnə kəndində əkinçi ailəsində anadan olmuşdur. O, Məşrutə inqilabından sonra, 1911-ci ildə yoxsulluq üzündən öz valideynləri ilə birlikdə Şimali Azərbaycana, indiki Bülbülə qəsəbəsinə (kəndinə) mühacirət etmişdir. Ağami Əbdülkərim oğlu qısa bir vaxtda valideynlə…

Ətraflı

Vətən oğlu Neçə ilin ayrılığından sonra görüşdüyümüz vaxtlara təsadüf edir.

 

 

Keçən keçdi, ürək coşdu, alışdı.

Gələcəkdən danış, yaz, vətən oğlu.

Uzaq qardaş yaxınlaşıb, danışdı,

Qələmə al, qoy yaransın

Qələmindən söz, vətən oğlu

 

Biz salam göndərdik sağ vətəndaşa,

Yağıyla döyüşən igid qardaşa.

Xəzan payız keçdi, qış çatdı başa,

Bahar nəfəsilə yaz, vətən oğlu.

 

Uca dağlarbaşı daim-qar olar,

Birlikdə düşməni əyib hər zaman.

Ayrılığ olmasın aman…

Ətraflı

İran İslam Şura Məclisi torpaq islahatı haqqında rolu

 

İran İslam Şura Məclisi torpaq islahatı haqqında rolu

(1979-1982-ci illər)

Soltanəli M irzəzadə

  3 - ci hissə

Torpaq islahatı qanununun maddələrinin, nəinki İslam qanunları, həm də hüdudu cəhətdən düzgün və ədalətli olduğunu həm komissiya üzvləri, həm də həyatı reallıqlar təsdiq etmişdir. Məsələn, komissiyanın üzvlərindən biri olan ayətullh Meşkini “Keyhan” qəzeti müxbirinin suallarına cavabında göstərirdi ki; “... mülki, hüquqi və digər bərabərsizliklər bir-bi…

Ətraflı

20 blog posts