Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Blog posts : "Məqalələr"

Firidun İbrahimi XX əsrin

Firidun İbrahimi XX əsrin

görkəmli ictimai-siyasi xadimlərindən biri kimi

    Bu da bir həqiqətdir ki, tarixdə ictimai-siyasi xadimlərin, tanınmış şəxsiyyətlərin cəmiyyət həyatında oynadıqları rol hər zaman alimlərin, mütəfəkkirlərin, bir sözlə tanınmış simaların, hətta ayrı-ayrı fərdlərin olsun belə diqqət mərkəzində saxladığı məsələlərdən biri olub. Bu gün də bu anlayış öz aktuallığını saxlamaqdadır.Tarixdə ictimai-siyasi xadimlərin, tanınmış şəxsiyyətlərin formalaşmaları haqda…

Ətraflı

Firudin İbrahimi - 27 yaşında baş prokurorluqdan dar ağacına -

Firudin İbrahimi - 27 yaşında baş prokurorluqdan dar ağacına -

ARAŞDIRMA

22 Oktyabr, 2018  14:46

  İsmayılov Sədrəddin Soltan oğlu

Bakı. 22 oktyabr. REPORT.AZ/ Gənclik Azərbaycan tarixində əvəzsiz rol oynayıb. Məşrutə hərəkatının liderləri, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, Azadıstanın, Azərbaycan Milli Hökumətinin və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa edənlər – Azərbaycan Respublikasının qurucuları əsasən gənclər olublar. Onun faciəsini əks etdirən ən tə…

Ətraflı

İranlı Mühacirlər Cəmiyyətində Saminə Hidayətqızı ilə görüş

İranlı Mühacirlər Cəmiyyətində Saminə Hidayətqızı ilə görüş

Yazıçı, jurnalist. publisist və şairəyə İMC-nin diplomu təqdim edildi

Ötən şənbə günü “İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyində yazıçı, jurnalist, publisist və şairə Saminə Sadığova (Saminə Hidayətqızı) ilə görüş keçirilib. Tədbiri qurumun sədri, əməkdar jurnalist Rəhim Hüseynzadə açaraq deyib ki, cəmiyyətin  qadınlar təşkilatının təşəbbüsü ilə düzənlənən tədbirə dəvət olunan Saminə Hidayətqızın…

Ətraflı

TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏRİMİZ: FİRUDUN İBRAHİMİ

 

 TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏRİMİZ: FİRUDUN İBRAHİMİ

 Firudun İbrahimi 1918-ci ilin noyabr ayının 21-də Cənubi Azərbaycanın Astara şəhərində anadan olmusdur. Atası Qəni İbrahimi dövrünün qabaqcıl ziyalılarından biri olmuşdur. O,“Ədalət Firqəsi” yaradıldıqdan sonra bu firqənin Astara şəhər təşkilatını qurmuşdur. Qəni İbrahimi siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilmişdir. Təbrizdə və Tehranda həbsxanalarda saxlanılmışdır. Uzun müddət həbsdə olmuş, sonra xəstə olduğu üçün həbsdən azad edi…

Ətraflı

FİRİDUN İBRAHİMİ:

 FİRİDUN İBRAHİMİ: TARİXİ ŞƏXSİYYƏTİN BƏDİİ OBRAZI

Azad fikirli olmaq, xalqın dərdinə yanmaq, milləti qəflət yuxusundan oyatmaq, müstəqil dövlət yaratmaq istəyi Firudin Qəni oğlu İmrahiminin həmişə qanında və canında dolaşırdı. Bu fikirlər onu rahat buraxa bilməzdi, çünki o, xalqının halına yanan igid oğul idi. Firudin İmrahimi Azərbaycan xalqının ölməz vətənpərvər qəhrəmanıdır.

        Azərbaycanın Firudin İbrahimi kimi ölmə…

Ətraflı

Firidun Ibrahimi hərbi məhkəmədə:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Coşğun Çay” Rmanından

Müəllif: Dr.İbrahim Darabi

Firidun Ibrahimi Qondarma hərbi məhkəmədə:

Gələcək zəhmətkeşlərindir!

Təbriz həbsxanasında altı ay işkəncə edildikdən sonra Firidun İbrahoimi Tehranın Qəsri-Qacar zindanına aparıldı. Məhbusları işkəncə etməkdə Qəsri-Qacar həbsxanası rəisinin böyük məharəti var idi. Bu zindanda bir məhbus təslim, tovbə və etiraf etmədən,  oradan alnıaçıq, sağlam xilas ol…

Ətraflı

АЗЕРБАЙДЖАН ПРЕДЛАГАЕТ ...​

АЗЕРБАЙДЖАН ПРЕДЛАГАЕТ ...​
21 ноября 1918 года состоится 100-летие выдающегося государственного деятеля, дипломата, адвоката, журналиста, публициста, поэта, следователя, мученика, национального героя иранского народа Фирудина Ибрахими. Генеральный прокурор Демократической партии Азербайджана и Национальное правительство, одна из самых выдающихся деятелей азербайджанского движения, беседовал со своими читателями, которые никогда не забывали об образе жизни и борьбе с …

Ətraflı

Фирудин Ибрахими,

НЕСКОЛЬКО ШАГОВ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОСТА БРАВЕЗЫ, ОДИН ИЗ ГОСУДАРСТВ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЮЖНОЙ АФРИКИ В 27 ЛЕТ

Фирудин Ибрахими, член Центрального комитета Демократической партии Азербайджана (Милли Меджлис), член парламента Южного Азербайджана (1918-1947), является одним из моджахедов, еще не знакомых с жизнью и услугами.…

Ətraflı

Azadlıq aşiqi, gerçək vətənpərvər, fədakar istiqlal mücahidi

Azadlıq aşiqi, gerçək vətənpərvər, fədakar istiqlal mücahidi

27 YAŞINDA GÜNEY AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN RƏHBƏRLƏRİNDƏN BİRİ OLMUŞ FİRUDİN İBRAHİMİNİN DİPLOMATİK FƏALİYYƏTİNƏ QISA BİR NƏZƏR

Azərbaycan Demokrat Firqəsi (Partiyası) Mərkəzi Komitəsinin üzvü, Güney Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndəsi Firudin İbrahimi (1918-1947) bu günədək həyatı və xidmətləri tam öyrənilməmiş mücahidlərimizdəndir. 

Onun haq…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN DANIŞIR…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              AZƏRBAYCAN DANIŞIR…

 
 21 noyabr 1918-ci ildə dünyaya göz açan görkəmli dövlət xadimi, diplomat, hüquqşünas, jurnalist, publisist, şair, təhqiqatçı, şəhid, İran xalqlarının milli qəhrəmanı Firudin İbrahiminin 100 illik yubileyi  keçiriləcək.  21 Azər Hərəkatının ünlü simalarından sayılan Azərbaycan Demokrat Firqəsinin və Milli Hökumətin baş prokuroru, çoxşaxəli həyat və mübarizə yolu heç zaman unudulm…

Ətraflı

“Vətən yolunda” qəzeti və Mirzə İbrahimov

“Vətən yolunda” qəzeti və Mirzə İbrahimov

19 Noyabr 2012.   yönətici   Yorum yoxdur

Pərvanə Məmmədli

Mirzə Cəlildən sonra Arazı keçən, “o taya ana dili aparan” (Yaşar Qarayev), Təbrizdə qəzet nəşr eləyən ikinci ədibimiz Mirzə İbrahimov oldu!
Məhz Güney mövzusuna sədaqəti onu nasirlərimiz içində hamıdan ayırdı. Mirzə İbrahimov o taya ana dilini aparmaqla yanaşı, Təbrizdə ana dilində nəşr  olunan “Vətən  yolunda” adlı qəzetinin də bünövrəsin…

Ətraflı

SÜLH LİBASINDA EDAM MONOLOQU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜLH LİBASINDA EDAM MONOLOQU

Meydan həmin meydan idi. Minlərlə insanın onun başına toplaşdığı meydan. Ədaləti üstün tutub daim haqqı tapdananların yanında olduğundan ona inanır, millət yolunda fədakarcasına çarpışan gəncin xalqı zülm və işgəncədən xilas edəcəyinə arxalanırdılar. O isə insanların sevgi və rəğbətindən daha da ruhlanır, – istibdada son qoyaq, – deyib gecəni-gündüzə qataraq yorulmaq bilmədən çaışırdı. Milli Hökumətin qər…

Ətraflı

Mirzə İbrahimov yaradıcılığında İran Azərbaycanı

Mirzə İbrahimov yaradıcılığında İran Azərbaycanı

 

Mirzə İbrahimovun İran Azərbaycanından bəhs edən əsərləri indi də aktualdır. Yazıçı “Gələcək gün” romanında yazır ki, “o gün gələcək. Azərbaycan xalqının da üfüqündə günəş doğacaq”.

“Haray” proqramının qonağı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, Filologiya üzrə fəlsəfə doktor…

Ətraflı

Şəhid Firidun İbrahimi’nin xatirəsinə

Şəhid Firidun İbrahimi’nin xatirəsinə

 

Həbib Sahir: Sənin izin, kölgən qalmış Astara’nın baharında

Firidun İbrahimi Astara’da anadan oldu. Tehran Üniversitəsində huquq qurtardı. Milli Hökümətin dadsitanı olan bu yazıçı və qəzetəçi Fədayi, Milli Hökümətin qanlı xəzanından sonra 1326da Şah höküməti tərəfindən e’dam edildi. Ölümlə qəhrəmanca qarşılaşması, İbrahimi’ni unudulmaz bir xalq dəstanına çevirdi.

 

 

Ətraflı

Firidun ebrahiminin əziz xatirəsinəFiridun ebrahiminin əziz xatirəsinə::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar ağaci ona baş əidi. Hekayə

Elyar Polad

Firidun ebrahiminin əziz xatirəsinə:

    Baharın son ayının ilk günü Təbrizin havaları isinsədə, zindan zerzəmidə yerləşdiy üçün hələ bəndin duvarları qış soyuğundan ayılmamışdı. eni uç uzunu dörd metr olan yer köhnə ədyalla örtülmüşdü. duvarları kir basmış, əyri-üyrı bəlli olmayan cızıqlar duvara əibəcər görkəm verəmişdi. tavanda əlçatmaz hündürlükdə balaca bir işıq lampası öləzi…

Ətraflı

Azerbaycan Milli Høkumetinin qehremani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azerbaycan Milli Høkumetinin qehremani.

 

 21 Azer herekati, Azerbaycan tarixinin shanli ve sherefli sehfelerindendir.

 Cenubi Azerbaycanda , 1945-ci il dekabrin 12-de yaranan ve bir il sonra, xarici quvelerin tesiri ile suquta yetirilen, Azerbaycan Milli Høkumetinin, onun uzvulerinin qehremanligi, fealiyyeti her zaman Cenubi ve Shimali Azerbaycanda, elecede dunyan her bir nøqtesinde yashayan azerbaycanlilar arasinda…

Ətraflı

ASTARALI YURDDAŞIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTARALI YURDDAŞIM

Azərbaycan Demokratik Firqəsinin tanınmış simalarından sayılan,Milli Hökumətin Baş Prokuroru olmuş,ömrünün gənc
yaşlarında mənfur şah rejimi tərəfindən ölüm hökmünə məhkum edilərək dar ağacından asılaraq edam olunmuş Güneyli Astaralı
yurddaşımız Firudin İbrahiminin əziz xatirəsinə ithaf olunmuşdur

ASTARALI YURDDAŞIM

Şanlı zəfər tarixindir İyirmi bir Azərin,

Ətraflı

Firudin İbrahimi və azərbaycançılıq

Firidun Ibrahimi “Azərbaycan danışır...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firidun Ibrahimi 

“Azərbaycan danışır...

İftixarlı tariximizdən bir neçə parlaq səhifə” 

 

   Müqəddimə (1)

 “Ey ölməz Azərbaycan, başını uca tut, yaşa və əbədi var ol!”

Şeyx Məhəmməd Xiyabani

 Xəyal etməzdim ki, bir sıra mərkəzi qəzetlərin və eyni zamanda hər məhəllənin başında böyük rüsvayçılıq təbillərini döyən, qaranlıq və nalayiq keçmişləri  hamıya məlum olan bir …

Ətraflı

Firidun İbrahimi - Azərbaycanın danışan dili.

Firidun İbrahimi - Azərbaycanın danışan dili.

Firidun İbrahimi şəxsiyyəti - iftixarlı

tariximizin parlaq səhifəsi

 

Azərbaycan xalqının ləyaqətli oğlu Firidun İbrahimi Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Mərkəzi Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndəsi, Milli Hökumət zamanında Azərbaycanın Baş Prokuroru olmuşdur.

O, 21 noyabr 1918-ci il tarixində Astara şəhərində dünyaya gəlmişdir. Firidun İbrahimi 1941-ci ildə, Tehran unive…

Ətraflı

20 blog posts