Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

ŞAHSEVƏN QIZI SƏRİYYƏ


 

ŞAHSEVƏN QIZI SƏRİYYƏ

(1269;1890 - 1325;1946)

"Azərbaycan oğulları mənim intiqamımı alacaq -lar.Azadlıq ağacı şəhidlərin qanı ilə suvarıldıqda daha çox bar verəcəkdir."

Səriyyə Şahsevən qızı

Azərbaycan Milli Hökuməti dönəmində qəhrəmanlıq mücəssəməsinə çevrilən Şahsevən qızı Səriyyə 1325 - ci ildə (1946)  qəddar Məhəmməd Rza şah Pəhləvi rejiminə qarşı Ərdəbil və Müzəffərinin 15 km - də, Savalan dağının ətrafında yerləşən Sumərin kəndində 25 gün qəhrəmancasına vuruşmuş, düşmənə təslim olmurdu.Düşmən onun qarşısına Quran gətirir və and içirlər ki, təslim olduqdan sonra bağışlanacaqdır. Bir az keçdikdən sonra Qurana basılmış əllər Sumərin fədailərinin və Şahsevən ellərinin igid qızı Səriyyənin qanı ilə boyanır...

O , ölüm qabağı Pəhləvi cəlladlarına demişdir: " Sözündən dönənləri tarix nifrətlə anacaqdır. Azərbaycanın igid gəncləri qanımı yerdə qoymayacaqdır."

Guləddin İsmayilov

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Go Back

Comment