Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Blog posts : "Bəyanatlar"

Əli Tudə - 95

Əli Tudə - 95

(1924-1996)

Böyük yaradıcı  şəxsiyyətlər həmişə böyük tarixi hadisələrdən doğulub. 95 illiyini qeyd etdiyimiz şair Əli Tudə bu mənadaAzərbaycan xalqının şanlı tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış “21 Azər” nehzətinə bağlıdır. O, ömrünün sonuna qədər də azadlıq ideyalarına sadiq qalan nadir yazarlardandır.  

Cavadzadə Əli Əliqulu oğlu: şair, 1958-ci ildən SSRİ Yazıçılar İttifaqının və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin…

Ətraflı

İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti

15 oktyabr görkəmli ictimai-siyasi xadim, yazıçı, dramaturq, tərcüməçi

Mirzə İbrahimovun ad günüdür

Tədqiqatçı alim Pərvanə Məmmədlinin “ Bizimyazı” saytında gedən  “Vətən yolunda” qəzeti və Mirzə İbrahimov” sərlövhəli yazısının təqdimatı ilə unudulmaz şəxsiyyətin Təbrizdəki fəaliyyəti barədə oxucuları bilgiləndirmək və hamımızın qəlbində yaşayan bu insanın unudulmaz xatirəsinə ehtiramımızı bildirmək istəyirik.…

Ətraflı

FIRIDUN IBRAHIMI – 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRIDUN IBRAHIMI – 100

 

Ətraflı

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ОБЩЕСТВО ИРАНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ»

 

ФИРИДУН ИБРАГИМИ - 100

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

Конкурс посвящен столетнему юбилею видного государственного деятеля, дипломата, правоведа, журналиста, публициста, поэта,…

Ətraflı

CENTRAL COMMITTEE OF THE AZERBAIJANI DEMOCRATIC PARTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRAL COMMITTEE OF

THE AZERBAIJANI DEMOCRATIC PARTY

“SOCIETY OF IRANIAN MIGRANTS” PUBLIC ASSOCIATION

 

FIRIDUN IBRAHIMI – 100

ANNOUNCEMENT OF CONTEST

The contest is dedicated to the 100th anniversary of the prominent statesman, diplomat, lawyer, journalist, publicist, poet, researcher, Chief Prosecutor of the National Government considered one of the most outstanding persons of the Azerbaijan Democratic Party …

Ətraflı

1397-ci novruz bayramı münasibətilə

1397-ci novruz bayramı münasibətilə

Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin təbriki

Əziz vətəndaşlar!

Novruz şənliyi yaz fəslinin başlanğıcı olaraq İranda yaşayan xalqların birlik, həmrəylik və habelə müştərək mədəniyyət tarixinin rəmzi sayılır. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Mərkızi Komitəsi bu milli bayram münasibətilə hamınızı təbrik edir.

İranda yaşayan xalqlar min illər öncədən birlik və həmrəylik simvolu olaraq novru…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ

CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

SƏSVERMƏ HÜQUQLU İRANLI MÜHACİRLƏR

APRELİN 11-DƏ YALNIZ SİZƏ SƏS VERƏCƏKLƏR

Möhtərəm Cənab Prezident,

Öncə Sizə və ailə üzvlərinizə xalqımızın yaşı qədər ulu, müqəddəs Bahar bayramı münasibəti ilə “İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin çoxsaylı üzvləri adından təbriklərimizi, ən xoş duyğularımızı yetirir, müstəqil Azərbaycan Respublikasının möhtəşəm inkişafı yolundakı yorulmaz, sə…

Ətraflı

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin müraciətnaməsi.

Aşkardır ki, dünya ölkələrində tarixi illət və səbəblərə görə vahid bir halda deyildilər. Hər bir məmləkətin sərhəddi çər­çivəsində yaşayan qovm-qəbilə və millətlər dil, adət və ədab cəhətdən bir çox xüsusiyyətlərə malikdirlər. Əgər hər məm­ləkətin idarə quruluşunda bu xüsusiyyətlər nəzərdə tutulmazsa, orada həqiqi demokrası və milli hökumət imkanpəzir (müm­kün) ola bilməz.

Əgər dünyanın böyük və mütərəqqi ölkələrini n…

Ətraflı

İran Tude Partıyasının Məktubu

Yoldaş Firudin İbrahiminin Qəhrəmancasına şəhid olmasının 70-ci il dönümü mönasibəti ilə Bakıda toplaşan yoldaşlar, dostlar və İbrahimilər ayiləsindən qalanlara, İran Tude Partiyasının həmrəylik Məktubu

1947-ci il, May ayın 22-si, səhər saat 4-də, Təbrizdə, Gülüstan Bağın qabağında, 28 yaşli Mərd, Azərbaycan Qərəmanlar sulaləsindən, İran xalqları zəhmətkeşləri sevgis ilə dolu olan ürəklə, möhkəm addımlarla dar ağacı tərəfinə gedir.…

Ətraflı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm Cənab Prezident,

Bu günlər bütün respublika sakinləri kimi sıralarında minləri birləşdirən "İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti" İctimai Birliyinin üzvləri də idmançılarımızın XXXI Yay Olimpiya Oyunlarında qazandıqları möhtəşəm uğurların yaratdığı sevincin təsiri altında yaşayır, təbriklərini və xoş duyğularını Sizə - Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərinə yetirməkdən məmnunluq duyurlar.…

Ətraflı

Azərbaycan Demokrat Firqəsi-Mərkəzi Komitəsinin 12 Şəhrivər Muraciətnaməsinin 71-nci ildönümi munasibətiilə Bəyanatı

Hörmətli həmvətənlər

71 il bundan əvvəl, 12 Şəhrivər Muraciətnaməci Seyd Cəfər Pişevəri və bir dəstə Aərbaycan xalqının inamlı ziyalılarının tədbiri nəticəsində nəşr olundi.

Bu Muraciətnamənin əsas məqsədləri belə idi:

İranın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünü saxlamaq şərti ilə, Azərbaycan xalqına milli-mədəni muxtariyət və daxili azadlıq; Əyalət və Vilayətlər əncümənlərin təşkil olunması; Azərbaycan məktəblərində Azərbaycan dilində dərs oxumasi; …

Ətraflı

Azərbaycan xalq şairi Söhrab Tahirin vəfatı münasıbəti ilə

Azərbaycan Demokrat Firqəsi mərkəzi komitəsinin bəyanatı

Azərbaycanın xalq şairi, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin üzvü Söhrab Tahir 2016 il may ayının 4-də Bakı şəhərində dünyasını dəyişdi. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin kömitəsi bu görkəmli şair və siyasi xadimin xatirəsini əziz tutaraq, bütün firqə üzvlərinə, xüsusilə mərhumun ailə üzvlərinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

Söhrab Tahir 1926 il avqust ayının 6-da Astara şəhərind…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN ALİ BAŞ KOMANDANI CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

Möhtərəm Cənab Prezident!

Azərbaycan Оrdusu Aprel Zəfərləri ilə özünün tarixinə yeni şanlı sətirlər həkk etdi. Cəmisi 3 gün ərzində Qarabağın mühüm strateji əhəmiyyətə malik bir sıra yüksəklikləri, yaşayış məntəqələri erməni işğalçılarından azad olundu. Atəşkəs müqaviləsi şərtlərini yüz dəfələrlə pozan, döyüş mövqelərindən daha çox yaşayış yerlərini hədəf götürən düşmən növbəti təxribat cəhdində gümanına belə gətirməzdi ki, ağır məğlubiyyətlə, ciddi sarsıntılarla üzləşəcək. Əsgər və zabit…

Ətraflı

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin 21 Azər Hərəkatının 70-ci ildönümü münasibətinə Bəyanatı

Əziz həmvətənlər!

70 il əvvəl Azərbaycan xalqı ADF-nın və Seyd Cəfər Pişəvərinın rəhbərlihi ilə İran tarixində birinci olaraq Azərbaycan ərazisındə Milli Muxtar Hökümət qurdu və 21 Azər Hərəkatının bünövrəsini yaratdı.

Vətənimiz İranın müasir tarixində, mərkəzi hökümətin diktatorluq əleyhinə qalxan azadlıq uqrunda mübarizə aparan İran xalqları arasında Azərbaycan xalqı daim birinci sıralarda olmuşdur. Səttarxanın istibdad əleyhinə mübarizəsi Məşru…

Ətraflı

12 şəhrivər müraciətnaməsinin nəşri ilə bağlı Azərbaycan Demokrat Firqəsinin bəyanatı

Əziz həmvətənlər!

70 il əvvəl dağıdıcı dünya müharibəsini geridə buraxaraq, faşızmin məqlubiyyətindən sonra bir çox ölkələrin xaqıları fürsət taparaq müharibənin dağıtıları üzərində özləri üçün müstəqil, azad və abad məmləkət qurmağa başladılar. Bu ölkələr kimi bizim ölkə də bu şəraitdən istifadə etdi. Diktator Rzaşah hökuməti devrildikdə ölkədə nisbi demokratik fəzanın açılması vətənsevər, mütərəqqi partiya və cəmiyyətlər də fəaliyyət imkatı yaratdı. Azadlıqsevər, vətnpərvər və mütə…

Ətraflı

Bir may bayramı, İran fəhlə və zəhmətkeşlərinin şüarları

Bu yazı 70 il əvvəl bir May bayramı ilə bağlı S.C.Pişəvərinin Ajir qəzetində nəşr olunmuş yazısıdır.

Bu gün bir may günüdür. Dünyanın harasında ki, təşkilatlanmış bir zəhmətkeş və fəhlə varsa, harada ki, fəhlə özünü sinifi şəxsiyyət kimi tanıyıbsa, işini buraxaraq bu günü bayram edir. O, bu gündə birlik və həmrəylik nümayiş etdirir.

Bir may bayramı şənlik və əyləncə üçün deyil, bu gün əylənmək üçün bayram edilmir.

B…

Ətraflı

Milli hökumətin quruluşu haqda

S,C,Pişəvərinin çıxışından bir parça

Əgər qəhrəman məşrutəçilərimiz bu məsələyə diqqət edərək,yanlışlığa yol 

verməsəydilər, çox güman ki, indi Azərbaycan və İran dünyanın ən qabaqcıl, azad, demokratik ölkələrindən biri ola bilərdi. Nəticədə bugünkü bədbəxtlikdən, fəlakətdən, habelə aclıqdan əsər-əlamət qalmazdı.

Bizim ən mühüm istək və arzularımızdan biri, xalqın kütləvi savadlanmasıdır. Savadlı və sağlam bir xalq zülmün qarş…

Ətraflı

1 May bayramı Beynəlxalq Həmrəylik günüdür

​1 may bayramı bütün dünya xalqlarının həmrəylik dostluq günü kimi tarixə düşmüşdür. 1903 cü ilin may ayının 1-də Amerikanın Çıkaqo şəhərində müxtəlif sənaye sahələrində işləyən zəhmətkeşlərin kütləvi surətdə toplantısı keçrildi. Tətildə iştirak edən nümayiş iştirakçıları belə bəyanatla çıxış edərək xoş əhvalı ruhiyə ilə hər il may ayının 1 may Beynəlxalq həmrəylik günü kimin dünya zəhmətkeşləri tərəfindən qeydə alınaraq həmrəylik günü kimi qeyd olunsun. Bu ədalətli qərar qısa vaxt ərzində b…

Ətraflı

ADF-nin katibliyinin elanı

28 fevral 2015-ci il (9 esfənd 1393) tarixdə ADF-nin Mərkəzi Komitəsinin növbədənkənar plenumu keçirilmişdir.

Plenumda ADF MK-nın vəfat etmiş sədri yoldaş Ə. Lahrudi və başqa vəfat etmiş MK üzvlərinin xatrəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir. Yeni sədrin seçilməsi ilə əlaqədar, Mk İH-nin yekdil namizədi Valeh Quluzadə plenum iştirakçılarına təklif olundu.

Təklif müzakirə olunub və Mərkəzi Komitənin üzvlərinin yekdil səsi ilə qəbul olunmuşdur. Bel…

Ətraflı

20 Yanvar şəhidləri İranlı Mühacirlər Cəmiyyətində anıldı

Təşkilatın bəyanatında qanlı olay bəşəriyyətə qarşı cina

Ötən şənbə günü İranlı Mühacirlər Cəmiyyətində 20 Yanvar faciəsinin 25-ci ildönümünə həsr olunmuş mərasim keçirilib. Tədbirdə öncə yanvar şəhidlərinin xatirələri bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Mərasimi giriş sözü ilə açan cəmiyyətin sədri R. Hüseynzadə şəhadət ifadəsinin mahiyyətinə diqqəti çəkərək Azərbaycan xalqının həmin gecə tarixin yaddaşına şanlı səhifələr yazdığını dilə gətiri…

Ətraflı

20 blog posts