Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Blog posts : "Azərbaycan Qəzeti"

İran İslam Şura Məclisi torpaq islahatı haqqında rolu (1979-1982-ci illər)

21/09/2017

 

SULTAN ƏLİ MİRZƏZADƏ

Açar sözlər: İslahatın qanunləşdirilməsi, verilən vədlər, onun icrası

İranda İslam İnqilabının qələbəsindən sonra, ölkənin daxili iqtisadi həyatında baş verən dəyişiklər, həyata keçirilən tədbirlər, ölkənin iqtisadi həyatına dair Şura Məclisinin qəbul etdiyi normativ aktların aradırılıb təhlili və tədqiqi göstərir ki, İran iqtisadiyyatı XX əsrin 1-ci yarısında əsasən, yarımmüstəmləkə ölkələrinə xas olan cəhətlərini saxlamaqda davam edirdi, İran g…

Ətraflı

Mühacir 30 iyul 2017-ci il N 03

2/08/2017

Mühacir 22 may 2017-ci il N 02

4/06/2017

Mühacir 30 noyabr 2016-ci il N 03

8/12/2016

Mühacir 12 oktyabr 2016-cı il

19/10/2016

Mühacir

19/09/2016
6 blog posts