Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Bəyanatlar

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin müraciətnaməsi.

4/09/2017

Aşkardır ki, dünya ölkələrində tarixi illət və səbəblərə görə vahid bir halda deyildilər. Hər bir məmləkətin sərhəddi çər­çivəsində yaşayan qovm-qəbilə və millətlər dil, adət və ədab cəhətdən bir çox xüsusiyyətlərə malikdirlər. Əgər hər məm­ləkətin idarə quruluşunda bu xüsusiyyətlər nəzərdə tutulmazsa, orada həqiqi demokrası və milli hökumət imkanpəzir (müm­kün) ola bilməz.

Əgər dünyanın böyük və mütərəqqi ölkələrini nəzərdə tutub, Milli Hökumətlərin nailiyyətlərinin səbəblərini axtarsaq, təsdiq etməliyik ki, bunların hamısı o əlaqə və təvəccöhə bağ­lıdır ki, millətlərin və tayfaların xüsusiyyətləri əks edilmişdir. Bizim bu iddiamızın böyük və canlı şahidi Amerika…

Ətraflı

İran Tude Partıyasının Məktubu

2/06/2017

Yoldaş Firudin İbrahiminin Qəhrəmancasına şəhid olmasının 70-ci il dönümü mönasibəti ilə Bakıda toplaşan yoldaşlar, dostlar və İbrahimilər ayiləsindən qalanlara, İran Tude Partiyasının həmrəylik Məktubu

1947-ci il, May ayın 22-si, səhər saat 4-də, Təbrizdə, Gülüstan Bağın qabağında, 28 yaşli Mərd, Azərbaycan Qərəmanlar sulaləsindən, İran xalqları zəhmətkeşləri sevgis ilə dolu olan ürəklə, möhkəm addımlarla dar ağacı tərəfinə gedir.

O, Firudin İbrahimi, Qəni oğlu, Qəhrəman Tudəçi, Azərbaycan xalqın igid oğlu, Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Milli Məclisin nümayəndəsi, Azərbaycan Müxtar və Milli Hökümətin Baş Prokorurudur ki, atası yoldaş …

Ətraflı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Cənab İlham Əliyevə

6/09/2016

Möhtərəm Cənab Prezident,

Bu günlər bütün respublika sakinləri kimi sıralarında minləri birləşdirən "İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti" İctimai Birliyinin üzvləri də idmançılarımızın XXXI Yay Olimpiya Oyunlarında qazandıqları möhtəşəm uğurların yaratdığı sevincin təsiri altında yaşayır, təbriklərini və xoş duyğularını Sizə - Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərinə yetirməkdən məmnunluq duyurlar.

Təşkilatımız hələ 8 iyun 2015-ci ildə, I Avropa Oyunları ərəfəsində Sizə ünvanladığı məktubda belə bir mötəbər kütləvi yarışların keçirilməsinin ölkəmizə etibar edilməsinin Azərbaycanın, onun Prezidentinin yüksək beynəlxalq nüfuzund…

Ətraflı

Azərbaycan Demokrat Firqəsi-Mərkəzi Komitəsinin 12 Şəhrivər Muraciətnaməsinin 71-nci ildönümi munasibətiilə Bəyanatı

3/09/2016

Hörmətli həmvətənlər

71 il bundan əvvəl, 12 Şəhrivər Muraciətnaməci Seyd Cəfər Pişevəri və bir dəstə Aərbaycan xalqının inamlı ziyalılarının tədbiri nəticəsində nəşr olundi.

Bu Muraciətnamənin əsas məqsədləri belə idi:

İranın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünü saxlamaq şərti ilə, Azərbaycan xalqına milli-mədəni muxtariyət və daxili azadlıq; Əyalət və Vilayətlər əncümənlərin təşkil olunması; Azərbaycan məktəblərində Azərbaycan dilində dərs oxumasi; Azərbaycandan yıqılan vergilərin yarısı Azərbaycandə məsrəf olunması; İran Milli Şura Məclisində Azərbaycan nümayəndələri əhali sayına uyqun artırılması; Əkinçilər və Maliklər arasındakı iqtisadi münasibətlərdə qarşılıqli islahat aparılması; İşsizliy…

Ətraflı

Azərbaycan xalq şairi Söhrab Tahirin vəfatı münasıbəti ilə

5/05/2016

Azərbaycan Demokrat Firqəsi mərkəzi komitəsinin bəyanatı

Azərbaycanın xalq şairi, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin üzvü Söhrab Tahir 2016 il may ayının 4-də Bakı şəhərində dünyasını dəyişdi. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin kömitəsi bu görkəmli şair və siyasi xadimin xatirəsini əziz tutaraq, bütün firqə üzvlərinə, xüsusilə mərhumun ailə üzvlərinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

Söhrab Tahir 1926 il avqust ayının 6-da Astara şəhərində zəhmətkeş və inqlabçı bir ailədə dünyaya göz açdı. O, hələ uşaq olarkən atası Əbulfəzl Tahir siyasi fəaliyyətinə görə Kirmanşah şəhərinə sürgün edildi. 1941-ci il Rza şah höküməti dövrildikdən sona o, ailəsi ilə birlikdə Təbrizə köçdü.…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN ALİ BAŞ KOMANDANI CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

10/04/2016

Möhtərəm Cənab Prezident!

Azərbaycan Оrdusu Aprel Zəfərləri ilə özünün tarixinə yeni şanlı sətirlər həkk etdi. Cəmisi 3 gün ərzində Qarabağın mühüm strateji əhəmiyyətə malik bir sıra yüksəklikləri, yaşayış məntəqələri erməni işğalçılarından azad olundu. Atəşkəs müqaviləsi şərtlərini yüz dəfələrlə pozan, döyüş mövqelərindən daha çox yaşayış yerlərini hədəf götürən düşmən növbəti təxribat cəhdində gümanına belə gətirməzdi ki, ağır məğlubiyyətlə, ciddi sarsıntılarla üzləşəcək. Əsgər və zabitlərimizin misilsiz şücaətləri ilə reallaşdırılan əməliyyat gücümüzün, iradəmizin, qələbə əzmimizin təntənəsi kimi yaddaşlarda qaldı. Ali Baş Komandanı olduğunuz Silahlı Qüvvələrin çevik qələbələri ağır itkilərlə üzləşən təcavüzkara, havadarlarına bir…

Ətraflı

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin 21 Azər Hərəkatının 70-ci ildönümü münasibətinə Bəyanatı

8/12/2015

Əziz həmvətənlər!

70 il əvvəl Azərbaycan xalqı ADF-nın və Seyd Cəfər Pişəvərinın rəhbərlihi ilə İran tarixində birinci olaraq Azərbaycan ərazisındə Milli Muxtar Hökümət qurdu və 21 Azər Hərəkatının bünövrəsini yaratdı.

Vətənimiz İranın müasir tarixində, mərkəzi hökümətin diktatorluq əleyhinə qalxan azadlıq uqrunda mübarizə aparan İran xalqları arasında Azərbaycan xalqı daim birinci sıralarda olmuşdur. Səttarxanın istibdad əleyhinə mübarizəsi Məşrutə hərəkatını yenidən doğurdu. Məşrutə hərəkatının davamı kimi əyalət və vilayət əncümənlərin təşkil tapması üçün Şeyx Məhəmməd Xiyabani qıyam etdi. İkinci dünya müharibəsinin son aylarında, Azərbaycan xalqı mütləq yoxsulluq vəziyətində, ölkəmizdə ya…

Ətraflı

12 şəhrivər müraciətnaməsinin nəşri ilə bağlı Azərbaycan Demokrat Firqəsinin bəyanatı

1/09/2015

Əziz həmvətənlər!

70 il əvvəl dağıdıcı dünya müharibəsini geridə buraxaraq, faşızmin məqlubiyyətindən sonra bir çox ölkələrin xaqıları fürsət taparaq müharibənin dağıtıları üzərində özləri üçün müstəqil, azad və abad məmləkət qurmağa başladılar. Bu ölkələr kimi bizim ölkə də bu şəraitdən istifadə etdi. Diktator Rzaşah hökuməti devrildikdə ölkədə nisbi demokratik fəzanın açılması vətənsevər, mütərəqqi partiya və cəmiyyətlər də fəaliyyət imkatı yaratdı. Azadlıqsevər, vətnpərvər və mütərəqqi güvvələr bütün güclərini səfərbər edərək, xalqı təşkilatlandırmaqla siyasi-iqtisadi, ictimai inkişafdan geri qalmış ölkəni xilas etmək istəyirdilər. Bu məqsədə nail olmaq üçün milli-siyasi, mədəni partiya və təşkilatların yaradılması günün vaci…

Ətraflı

Bir may bayramı, İran fəhlə və zəhmətkeşlərinin şüarları

27/05/2015

Bu yazı 70 il əvvəl bir May bayramı ilə bağlı S.C.Pişəvərinin Ajir qəzetində nəşr olunmuş yazısıdır.

Bu gün bir may günüdür. Dünyanın harasında ki, təşkilatlanmış bir zəhmətkeş və fəhlə varsa, harada ki, fəhlə özünü sinifi şəxsiyyət kimi tanıyıbsa, işini buraxaraq bu günü bayram edir. O, bu gündə birlik və həmrəylik nümayiş etdirir.

Bir may bayramı şənlik və əyləncə üçün deyil, bu gün əylənmək üçün bayram edilmir.

Bu gün bir mübarəzə bayramıdır. Bu gün elə bir bayramdır ki, fəhlə sinifi bu vasitə ilə öz gücünü və qüdrətini sınayır. O, öz şüarlarını bütün zəhmətkeşlərə çatdırmaq istəyir və onların hər birisini mübarizəyə səsləyir. Bu cəhətdən bir may ümüm zəhmət…

Ətraflı

Milli hökumətin quruluşu haqda

23/05/2015

S,C,Pişəvərinin çıxışından bir parça

Əgər qəhrəman məşrutəçilərimiz bu məsələyə diqqət edərək,yanlışlığa yol verməsəydilər, çox güman ki, indi Azərbaycan və İran dünyanın ən qabaqcıl, azad, demokratik ölkələrindən biri ola bilərdi. Nəticədə bugünkü bədbəxtlikdən, fəlakətdən, habelə aclıqdan əsər-əlamət qalmazdı.

Bizim ən mühüm istək və arzularımızdan biri, xalqın kütləvi savadlanmasıdır. Savadlı və sağlam bir xalq zülmün qarşısında baş əyməz. Gənclərimizi gərək bu əhval-ruhiyyə ilə tərbiyə edək. Şərəf və heysiyyat sahibi olmaq istəyirsənsə, xalqa xidmət etməlisən. Hər kəs bunu bilməli və bu şərəfli işin məzəsini dadmalıdır. Biz tarix barədə çox danışa bilərik. Keçmişi…

Ətraflı

1 May bayramı Beynəlxalq Həmrəylik günüdür

1/05/2015

​1 may bayramı bütün dünya xalqlarının həmrəylik dostluq günü kimi tarixə düşmüşdür. 1903 cü ilin may ayının 1-də Amerikanın Çıkaqo şəhərində müxtəlif sənaye sahələrində işləyən zəhmətkeşlərin kütləvi surətdə toplantısı keçrildi. Tətildə iştirak edən nümayiş iştirakçıları belə bəyanatla çıxış edərək xoş əhvalı ruhiyə ilə hər il may ayının 1 may Beynəlxalq həmrəylik günü kimin dünya zəhmətkeşləri tərəfindən qeydə alınaraq həmrəylik günü kimi qeyd olunsun. Bu ədalətli qərar qısa vaxt ərzində bütün dünyanın zəhmətkeşləri tərəfindən yekdilliklə bəyənilərək öz təsdiqini tapdı. Amerika dövlət başçılarıda bu işə müsbət mənada yanaşmağa böyük üstünlük verdilər. Milliyətindən, dinindən əqidəsindən, dünyaya baxışından asılı olmayaraq mütərəqqi qü…

Ətraflı

ADF-nin katibliyinin elanı

4/03/2015

28 fevral 2015-ci il (9 esfənd 1393) tarixdə ADF-nin Mərkəzi Komitəsinin növbədənkənar plenumu keçirilmişdir.

Plenumda ADF MK-nın vəfat etmiş sədri yoldaş Ə. Lahrudi və başqa vəfat etmiş MK üzvlərinin xatrəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir. Yeni sədrin seçilməsi ilə əlaqədar, Mk İH-nin yekdil namizədi Valeh Quluzadə plenum iştirakçılarına təklif olundu.

Təklif müzakirə olunub və Mərkəzi Komitənin üzvlərinin yekdil səsi ilə qəbul olunmuşdur. Beləliklə yoldaş Valeh Quluzadə Rza oğlu

ADFMK-nın yeni sədri vəzifəsinə seçilmişdir.

Sonda bəzi başqa təşkilati məsələlər haqqında müzakirə olunub yekdil səslə qərarlar qəbul olunmuşdur.

Plenum iştirakç…

Ətraflı

20 Yanvar şəhidləri İranlı Mühacirlər Cəmiyyətində anıldı

20/01/2015

Təşkilatın bəyanatında qanlı olay bəşəriyyətə qarşı cina

Ötən şənbə günü İranlı Mühacirlər Cəmiyyətində 20 Yanvar faciəsinin 25-ci ildönümünə həsr olunmuş mərasim keçirilib. Tədbirdə öncə yanvar şəhidlərinin xatirələri bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Mərasimi giriş sözü ilə açan cəmiyyətin sədri R. Hüseynzadə şəhadət ifadəsinin mahiyyətinə diqqəti çəkərək Azərbaycan xalqının həmin gecə tarixin yaddaşına şanlı səhifələr yazdığını dilə gətirib: “20 Yanvar bu ölkədə yaşayan, onun diqqət və qayğısı ilə əhatə olunan hər bir şəxs üçün imtahan idi. Mübariz Azərbaycan xalqı bu sınaqdan alnıaçıq, üzüağ çıxdı. Bakının küçə və meydanlarına axışan möhtəşəm izdiham Ermənistanın işğalçılıq hərəkətlə…

Ətraflı

Yoldaş Əmirəli Lahrudinin münasibəti ilə Aəzrbaycan Demokrat Firqəsinin Bəyanatı

8/12/2014

Əziz Həmvətənlər!

Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, 1393-cü il azər ayının 15-də (6.12.2014) cümə günü səhərçağı ölkənin milli-azadlıq hərəkatı, zəhmətkeşlərin amacı uğrunda sarsılmaz bir mübarizi və habelə Azərbaycan xalqının milli-azadlıq hərəkatının görkəmli nümayəndələrindən birisini itirdi.

Yoldaş Əmirəli Lahrudi səmərəli ömrünün 72 ilindən çoxunu ölkənin içtimai ədaləti, istiqlalı, azadlığı, həmçnin İranda yaşayan millətlərin və xüsusilə Azərbaycan xalqının hüquqlarının bərpası uğrunda mübarizəyə həsr etdi. O, son nəfəsinə qədər bu səngərdə yorulmadan müqavimət göstərdi. O, hər bir xalqın öz müqəddəratını həll etməsini o xalqın təbii haqqı sayaraq, buna inanırdı ki: "…

Ətraflı

Başsağlığı

10/06/2014

Dərin kədər və təəssüf hissilə aldığımız acı xəbərə görə görkəmli alim, ədəbiyyatşünas və Milli Elmələr Akademiyasının üzvu doctor Sabir 2014-cü ilin iyun ayının 7-də 88 yaşında vəfat etmişdir. Bu ağır itki bütün firqə wzvl'rini və onun rəhbərlərini dərindən sarsıtdı. Bu münasibətlə bütün azərbaycan xalqına, xüsusilə mərhumun ailə üzvlərinə dərin üznlə başsağlığı verir, hamıya səbr və dözüm arzulayırıq.

Doktor Sabir  Əmrahi (Nəbi oğlu) 1926-cı il sentyabr ayının 29-da Şuşa şəhərində dünyaya göz açmışdır. O, 1937-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Təbrizə köçmüşdür. Təhsilini "Homam" adına məktəbdə (1939-1943) fars dilində və sovet məktəbində (1943-1946) davam et…

Ətraflı

21 Azər hərəkatının 68-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin bəyanatı

9/12/2013

Əziz həmvətənlər!

Azərbaycan muxtar dövlətinin(milli hökumətinin) yaranmasından 68 il keçir.  irtica və geriçi qüvvələr tərfinin xalvarlarla  böhtan və iftiralara baxmayaraq, milli hökumət hələ də İranda yaşayan xaqlarının hüquqlarının  bərpası, həmçinin ölkədə demokratiyanın təmini üçün İran ziyalayları, azadlıqsevərləri və zəhmətəkeşləri arasında bir örnək olaraq tanınır. Azərbaycan Milli Hökumətin bütün səndləri və Seyid Cəəfər Pişəvərinin baxışları, zəhmətəkeşlərin və məhrum xalqlarının birliyinin təmini üçün Azərbaycandan başlayaraq bütün İrana yayılması siyasətinn israrı demək idi. Pişəvərini və onun dövlət kabinəsi  zülm, istbdad, zörakılıq və hər cur milli ayrıseçkiliyi, bərabrsizliyi və ədaltsızliyi aradan qaldırmaqla y…

Ətraflı

Azərbaycan Respublikasında yaşayan İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti

15/11/2013

5-ci konfrans 9 noyabr 2013-cü il (18 Aban 1392 ci il) Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində yaşayan İranlı Mühacirlər Cəmiyyətinin mərkəzi komitəsində müvəffəqiyyətlə keçirildi.

Konfransı İranlı Mühacirlər Cəmiyyətinin sədri  Əmirəli Lahrudi açdı. İcraiyyə heyyəti seçildikdən sonra konfrans öz işinə başladı. Başlanğıcda Lahrudi yoldaş keçən 4 ildə Cəmiyyətin gördüyü işlərdən xəbər çatdırdı. Konfrans keçən 4 il ərzində görülmüş işləri  müsbət qiymətləndirdi.

Sonra cəmiyyət nümayəndələrinə öz plan və təkliflərinə nəzarəti daha çox fəalıqla məşğul olmaqları tapşırıldı. Təkliflər arasında cəmiyyət nümayəndələrinə respublikanın müxtəlif şəhərlərində və…

Ətraflı