Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

PİŞƏVƏRİ SİZİNLƏ DANIŞIR

PİŞƏVƏRİ SİZİNLƏ DANIŞIR

(Azərbaycan Demokrat Firqəsinin banisi və təkşkilatçısı S.C.Pişəvərinin sözlərindən)

"Bununla belə istemar heykəlləri dünyanın o başından bizə qan tutmuş hərbi gözlərini bərəldib deyir: yox, sizdə İranın bütün əhalisi kimi əsarət halında qalmalısız.Bizim müstəmrələrimizin hifz və hərasti bunu tələb edir.Bizim səltənət və qüdrətimiz millətlərin göz yaşları üzərində əsaslanmışdır.Bunu nəzərə almayan millət məhv və nabud olmağa məhkumdur.…

Ətraflı

PİŞƏVƏRİ SİZİNLƏ DANIŞIR


PİŞƏVƏRİ SİZİNLƏ DANIŞIR

(Azərbaycan Demokrat Firqəsinin təşkilatçısı və banisi S C.Pişəvərinin sözlərindən)

"Biz tam mənasilə təşkilat yolu ilə işi qabağa aparmağa müvəffəq olmuşuq. Bu yolda düşünüb tərtib verdiyimiz xalq iclaslarının bu köməyini qeyd etməliyik.Mitinqlər və onlarda toplanan imzalar sübut etdi ki, xalqın ürəyi bizimlədir.İstədiyimiz vaxt ümum millət ayağa qalxıb bizim ardımızca gələcəkdir."

("Azərbaycan" ruznaməsi, nömrə 110, yekşənbə 7 bəhmən 1324 - cü il.)…

Ətraflı

Səttar xanın heykəlinin qoyulması

 

Səttar xanın heykəlinin qoyulması

Azərbaycan Məclisi Millisinin Səttarxan, Bağırxanın mücəssəmələrinin nəsb edilməsi və müstəbid Rzaxanın mücəssəməsinin götürülməsi haqqında 6 nömrəli qərarı:

1- İran xalqının azadlığını ortadan aparıb Azərbaycanı bərbad hala salan və mənhus Rzaxanın mücəssəməsini Gülüstan bağından götürüb onun yerində Səttarxan Sərdari - millinin mücəssəməsi nəsb edilsin və Gülüstan bağı sərdarın adı ilə adlandırılsın.

2- Azərbaycan məşrutə …

Ətraflı

Böyük vətənpərvər, alovlu mübariz Xosrov Ruzbeh


Böyük vətənpərvər, alovlu mübariz

Xosrov Ruzbeh

Ordubeheşt ayının 21 - də Tehran yaylım atəşinin səsiylə yuxudan ayıldı.Alçaq cinayət və xəyanətlərlə dolu olan İran irticasının qara kitabına yenə də yeni bir tünd ləkə əlavə edildi.Amerika imperialistlərinin göstərişi əsasında İran irticasının əliylə fars xalqının görkəmli oğlu, Hizbe Tudeye İranın Mərkəzi Komitəsinin üzvü, sülh, azadlıq və xalqlar dostluğunun mətanətli əsgəri - böyük vətənpərvər Xosrov Ruzbeh edam edildi.…

Ətraflı

21 AZƏR HƏRƏKATININ ŞƏHİDİ DANİL YUŞİA

21 AZƏR HƏRƏKATININ ŞƏHİDİ DANİL YUŞİA

Çoxmillətli vətənimizin karxanalarında işləyən kargərlər, tarlalarda çalışan fars ya azərbaycanlı, gilək ya bəluc, assurilərdən, yəhudilərdən, kürdlərdən və s. millətlərdən asılı olmayaraq əsasən bir dərəcədə istismar olunurlar. Bunlardan hər biri istismara, torpaqsızlığa, zülmə və məhrumiyyətlərə qarşı etiraz etdikdə hakim təbəqənin bütün cəbr vasitələri tam kəskinliklə onlara qarşı çevrilir.Azadlıq və demokratik hüquqlar uğrunda, milli hüquq yolunda atılan hır bir addım , sadəcə olaraq m…

Ətraflı

Hamı şoka düşdü, O Birdən getdi !

Hamı şoka düşdü, O Birdən getdi !

Təəssüflər olsun ki, 1402-ci Günəş ilin Fərvərdin ayının ilk saatlarında (21 Mart 2023-cü il), Yeni ilin gəlişindən iki saat sonra, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin zəhmətkeş əməkdaşı, Rəşid Şeybani qəflətən və ürək tutması səbəbindən xəstəxanada dünyasını dəyişdi !  

Azərbaycan Demokrat Firqəsi öz ömürlük dostunun və köməkçisinin itirməsini, onun bacısı Fərəhnaz xanıma və ailəsinə, eləcə də Azərbaycan Demokrat Firqəsının və İranlı Müha…

Ətraflı

8 Mart dünya qadınlarının həmrəylik günü münasibəti ilə

8 Mart dünya qadınlarının həmrəylik günü münasibəti ilə

Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin

sədri Dr.Adilə ÇernikBoləndın bəyanatı

İlk öncə 8 Mart beynəlxlq  qadınlarının həmrəyliyi günü münasibəti bütün dünya qadınlarını, xüsusən də ölkəmizin mübariz təbrik edirik.

İranın məzlum xalqını, Vilayəti-Fəqih rejiminin avtokratik, anti-milli və qadına qarşı olan siyasətindən qurtulmaq üçün ölkədə gedən mübarizədə qadınların daha çox iştirakının şahidi oluruq. Bu gün zülmdən…

Ətraflı

görkəmli ziyalısı Firidun İbrahiminin mübarizəli ömür yolundan bəhs olunub

 görkəmli ziyalısı Firidun İbrahiminin mübarizəli ömür yolundan bəhs olunub

Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin baş direktoru, akademik Rafael Hüseynovun təqdimatında “Mədəniyyət” kanalında “Vətənim” verilişinin növbəti buraxılışı yayımlanıb.

Verilişdə XX əsr tarixinin görkəmli ziyalısı, hüquqşünas, 1945-1946-cı illərdə Azərbaycan Milli Hökumətinin baş prokuroru olmuş Firidun İbrahiminin mübarizəli ömür yolundan bəhs olunub.

Akademik Rafael Hüseynov qeyd edib ki, X…

Ətraflı

ŞEYX MƏHƏMMƏD XİYABANİNİN ABİDƏSİNİN AÇILIŞI MÜNASİBƏTİLƏ

ŞEYX MƏHƏMMƏD XİYABANİNİN ABİDƏSİNİN

AÇILIŞI MÜNASİBƏTİLƏ

Şeyx Məhəmməd Xiyabani kimi şəxsiyyətlər meydana çıxmaqla xalqın fikrinin və milliyətinin meydana çıxmasını təmin edir.Azərbaycan əgər iftixar edirsə, azərbaycanlılar özləri o iftixaratı təmin edirlər.Sərdari Milli Səttarxan, Bağırxan və Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin məşrutə barəsində götürdükləri qədəmlər heç bir vaxt yaddan çıxa bilməz.Hər vaxt Azərbaycanın və Təbrizin adı zikr olunur, onların iftixarlı adı da araya gəlir.Xalq Azərbaycan adına, onlara da etiramla baxı…

Ətraflı

SÜLEYMAN MÖHSÜN İSKƏNDƏRİ

SÜLEYMAN MÖHSÜN İSKƏNDƏRİ

Azadlıq hərəkatının qocaman xadimi Süleyman mirzə 1877 - ci ildə Təbrizdə ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.O, qədim və müasir üsulda təhsil almış, şəxsi mütaliə vasitəsilə öz biliyini zənginləşdirmiş və bir müddət Tehranın " Şərəf" mədrəsəsində tədrislə məşğul olmuşdur.İstibdad və imperializm zülmünün şahidi olan Şüleyman mirzə xalqın məhrumiyyitlərini ürəkdən hiss etmiş və onun nicat yolunu da axtarmışdır.

XIX əsrin axırlarından etib…

Ətraflı