Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Gülüşü üzündə donmuş təkrarsız Azərbaycan parodisti

  Gülüşü üzündə donmuş təkrarsız Azərbaycan  parodisti

Pərvanə Məmmədli

Tanınmış parodiya ustası Həsən Cəbrayılov Ərdəbillini (Ahəngi)  bir  öncə  itirdik.Bu nəcib,istedadlı, vətənevər sənətkarı  daha  yaxından təqdim  etmək istərdim.

Orta  məktəbdə oxuyurdum.Axşamlar ailəlikcə çay  süfrəsinin  qabağnda  oturub  əsasən “Günün  ekranı”na, sonra da  “Vremya”ya  baxırdıq( Atamın seçiminə  hamı üstünlük verirdi). Ölkəmizlə  bağlı  “yeni”xəbərlər əvvəlkilərdən az  fərqli olurdu. Öhdəliklər…

Ətraflı

Adı tarixin və ədəbiyyatın qızıl səhifəsinə həkk olunmuş Firudin İbrahimi

Adı tarixin və ədəbiyyatın qızıl səhifəsinə

həkk olunmuş Firudin  İbrahimi

Dr.Pərvanə Məmmədli

 

Mirzə İbrahimovun “Gələcək gün” romanının qəhrəmanı Firudin İbrahimi, Güney Azərbaycan Milli Hökümətinin qurucularından biri və baş prokuroru olub. Çox az ömür sürüb. Firidun İbrahiminin 1947-cı ildə mənfur şah rejimi tərəfindən 28 yaşında edam olunub – dar ağacından asılıb.

Mirzə İbrahimovdan sonra Həbib Sahir, Fəthi Xoşginabi, Balaş Azəroğlu, Mədinə Gülgün, Söhrab T…

Ətraflı

S. C. Pişəvəri (Cavadzadə Xalxali)

Tərcmhay-hal

S. C. Pişəvəri  (Cavadzadə Xalxali)

Azərbaycan xalqının sədaqətli və fədakar oğlu S.C.Pişəhvəri (Xalxali) özünün bütün hayatını İran zəhmətkeş kütlələrinin nicatı yolunda gedən böyük mübarizə işinə həsr etəmiş, görkəmli inqlabçı, İran Kommunist Firqəəsinin banilərindən biri, Azərbaycan demokrat firqəəsinin rəhbəri və Azərbaycan milli hökümətinin başçısı olmuşdur.

S.C.Pişəvərinin həyat və fəaliyyəti İran zəhmətkeş kütlələrinin irtica və imperyalizm əleyh…

Ətraflı

Statement of the Central Committee of the Azerbaijan Democratic Party.

Statement of the Central Committee  of  the  Azerbaijan Democratic Party.

 About the new military aggression of the Armenian government on the territories of the Republic of Azerbaijan.

 

 

Dear compatriots!

Members and supporters  of  the  Azerbaijan  Democratic Party!

According to many local and foreign news agencies, on Sunday, July 12, 2020, the armed forces of the Armenian aggressor government once again attacked  to  the territory of the Azerbaijan Republic in the “Tovuz” region of Azerbaijan. This aggressi…

Ətraflı

Заявление ЦетральногоКомитета Демократической партии Азербайджана.

Заявление ЦетральногоКомитета  Демократической партии Азербайджана.

О новой военной агрессии государства Армении против Азербайджанской Республики.

Уважаемые соотечественники!

Члены и сторонники Демократической партии Азербайджана!

По сообщениям многих местных и зарубежных информационных агентств, в воскресенье 12 июля 2020 го…

Ətraflı

Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin Bəyanatı

Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin Bəyanatı

Ermənistan hökuməti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazilərinə yeni hərbi təcavüzü haqqında

 

Hörmətli həmvətənlər!

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin üzvləri və tərəfdarları!

 

Çoxlu yerli və xarici xəbər agentliklərinin yaydığı xəbərlərə əsasən, bazar günü 12 iyul 2020-ci il tarixində, Ermənistanın təcavüzkar hökumətinin silahlı qüvvələri Azərbaycanın "Tovuz" Rayonu bölgəsində növbəti dəfə Azərbaycan Respublikası ərazisinə…

Ətraflı

Cənub tariximizi və tarixçilərimizi tanıyaq

Cənub tariximizi və tarixçilərimizi tanıyaq


Cənubi Azərbaycan və ya İran Azərbaycanı adlanan bölgə milli tarixçiliyimiz baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.

Xüsusilə XIX əsrdə Qacarlar dövrünün tədqiqi cənub tariximizin öyrənilməsini vacib edir. Bu baxımından görkəmli Azərbaycan şərqşünası, ərdəbilli tarixçi, t.ü.e.d. Məhəmməd Şəmsinin (1919-1986) “İranda maarifin inkişafı (1851 - 1911)” adlı elmi-tədqiqat əsəri böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Əsərdə Qacarlar döv…

Ətraflı

Biz SSRİ-ni və Çexoslovakiyanı rəngli plastik torbalarına satdıq.

Biz SSRİ-ni və Çexoslovakiyanı rəngli plastik torbalarına satdıq.

Yazan: Andrey Volçek

Aylardır ki, mən bu fikrimi Hong Kong cavanları ilə bölüşmək istəyirdim. Bu məsələni gündəmə gətirmək vaxtıdır. Çünki qərb Çin ilə ideoloji müharibəyə başlamışdır, bunun nəticəsində Hong Kong və bütün dünya çətinliklərlə üzləşəcək. Demək istəyirəm ki, bu işlər qərbin köhnə oyunlarıdır. Belə ki, qərb bu üsulla çox dövlətlərin sabitliyini pozub, milyonlarla cavanların düşüncəsini dəyişib. Mən bu oyunları yaxşı bilirəm çünki özüm keçmişdə bu qu…

Ətraflı

Azərbaycan Demokrat Firqəsi/ səndlər

Azərbaycan Demokrat Firqəsi/ səndlər

Hörmətli oxucular!

Bu səndlər olduğu kimi, yəəni 1324-1325ci illərdə yazıldığı istlah(termin) və ədəbiyyatla, redaktə və virayş olmadan təqdim olunur:

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin məramnaməsi(proqramə)

10 mehr 1324- cı il, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin birnəci qurultayında təsədiq edilmişdir .

Müqədəmə

Əsərimizdə vücuda gələn cəhanşmul böyük siyasi və ictmai hadisələr göstərdi ki, xalqları əsarət altına alıb onların zəhmətindən sui-istfadə e…

Ətraflı

Iranlı Mühacirlər Cəmiyyətinin üzvləri və dostları!

Iranlı Mühacirlər Cəmiyyətinin üzvləri və dostları!

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yoldaşları!

Hörmətli Yoldaşlar, Xanımlar və Ağalar !

Təşkilat şöbəsi ADF MK-sının sədri Adilə xanım Çernikbulənd və İMC-nin sədri Fridun İbrahimi tərəfindən hamınızı salamlayır.

Bildiyiniz kimi yeni Korona virusla əlaqədar, əhalinin sağlamlığını təmin etmək məqsədilə, Dövlət tərəfindən elan olunmuş "EVDƏ QAL" qərarları ilə, bizlərdə bir neçə həftə evdə qalmışıq.

Bu müddə…

Ətraflı